CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مقایسه ی سلامت روان در زنان شاغل و خانه دار دارای همسر و زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته ی امداد شهر تهران

عنوان مقاله: مقایسه ی سلامت روان در زنان شاغل و خانه دار دارای همسر و زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته ی امداد شهر تهران
شناسه (COI) مقاله: NCTMH01_327
منتشر شده در کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

سمیرا انتظاری - کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ، دانشگاه آزاد ساوه
مریم پوررحیمی - دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی
جواد صدیقی - کارشناس ارشد کودکان استثنایی،دانشگاه آزاد تهران مرکز

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای سلامت روان در زنان شاغل و خانه دار دارای همسر و زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته ی امداد شهر تهران انجام شده است.در این پژوهش از هر جامعه آماری به طور تصادفی، نمونهای به تعداد 30 نفر انتخاب شد که جمعا 90 نفر را تشکیل داد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ی سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر (GHQ-28) می باشد. این پرسشنامه خرده مقیاس های علائم جسمانی، اضطراب، بی خوابی، اختلال در کارکرد اجتماعی، و افسردگی شدید را شامل می شود. کلیه ی داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی با استفاده از روش تحلیل واریانس چند راهه مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند، همچنین از آزمون تعقیبی LSD به منظور بررسی تفاوت میانگین های خرده مقیاس ها در میان گروه ها استفاده شد.یافته های آمار توصیفی نشان داد، میزان سلامت روان در زنان شاغل داری همسر، زنان خودسرپرست و زنان خانه دار دارای همسر متفاوت است. همچنین تحلیل واریانس چند راهه نشان داد که بین سلامت روان زنان خانه دار دارای همسر و زنان خودسرپرست، و زنان خانه دار دارای همسر و زنان شاغل دارای همسر نیز تفاوت معناداری وجود دارد، اما در زمینه سلامت روان زنان خودسرپرست با زنان شاغل دارای همسر تفاوت معناداری مشاهده نگردید.

کلمات کلیدی:
سلامت روان، زنان شاغل دارای همسر، زنان خانه دار دارای همسر ، زنان خود سرپرست

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/399050/