CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

کاربرد نانوجاذب سالوادورا پرسیکا در حذف رنگزای بازیک بنفش 16

عنوان مقاله: کاربرد نانوجاذب سالوادورا پرسیکا در حذف رنگزای بازیک بنفش 16
شناسه ملی مقاله: IRZIST01_002
منتشر شده در کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی حمیدی - دانشجوی کارشناشی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه شاهرود، گروه فرآوری مواد معدنی، دانشکده مهندسی معدن
محمد کارآموزیان - عضو هیئت علمی دانشگاه شاهرود،گروه فرآوری مواد معدنی، دانشکده مهندسی معدن، نفت، ژئوفیزیک، دانشگاه شاهرود
کیومرث سیف پناهی شعبانی - عضو هیئت علمی دانشگاه شاهرود، گروه فرآوری مواد معدنی، دانشکده مهندسی معدن، نفت، ژئوفیزیک، دانشگاه شاهرود

خلاصه مقاله:
در این تحقیق رنگبری رنگزای بازیک بنفش 16 توسط نانو جاذب طبیعی، ارزان قیمت و زیست سازگار گیاه سالوادورا پرسایکا، ازمحلولهای آبی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. تأثیر فاکتورهای مؤثر شامل pH، زمان تماس، غلظت رنگزا، مقدار جاذب و دما،در میزان رنگبری رنگزای فوق مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج حاصل توسط ایزوترهای جذب لانگمویر، فروندلی، تمکین وسینتیک شبه مرتبه اول، شبه مرتبه دو و نفوذ درون ذره ای و همچنین مطالعات ترمودینامیکی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.نتایج حاکی از آن است که جذب رنگزای بازیک بنفش 16 از ایزوتر لانگمویر و سرعت جذب رنگزای فوق از سینتیک شبه مرتبه دو تبعیت میکند. آزمایشات در غلظت های رنگزا 20mg/I؛ 30، 40، 50، 60، 70 انجام گردید. در pH خنثی بهترین نتیجه مشاهده شد. ظرفیت جذب سطحی برای رنگزای فوق 39 میلی گرم بر گرم محاسبه شد و نتایج مطالعات ترمودینامیکی نشان داد که واکنش خودبه خودی و گرمازا است.

کلمات کلیدی:
سالوادوراپرسیکا، نانوجاذب طبیعی، جذب سطحی، آلاینده، ایزوتر جذب

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/401001/