نقش الکتروندهندهی داخلی هگزا-اتری جدید در کاتالیستهای زیگلر-ناتا و کاربرد آنها در پلیمریزاسیون پروپیلن بدون الکتروندهندهی خارجی

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 566

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

KBDC02_109

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1394

Abstract:

فعالیت کاتالیست و ایزوتاکتیسیتهی پلیپروپیلن نه تنها به دانسیتهی الکترونی اکسیژن در الکتروندهندهی خارجی بلکه به حجم الکترون - دهندهی داخلی نیز بستگی دارد. در این پژوهش ابتدا ترکیب 3و 11-متوکسی- 2و 2-بیس)متوکسی متیل(پروپوکسی( ((- دیمتوکسی- 2 متیل(- 2- )متوکسیمتیل(پروپان که دسته ی جدیدی از الکترون دهندههای داخلی اتری با شش عامل متوکسی است، با استفاده از مادهی اولیهی دیپنتااریتریتول سنتز شد. پس از تأیید سنتز انجامشده توسط طیفسنجی مادونقرمز 3 و رزونانس مغناطیسی هسته 2 ، از ترکی هگزا-اتری مربوطه با نسبتهای مولی متفاوت، در تهیه ی کاتالیستهای زیگلر-ناتا استفاده شد. مقادیر تیتانیوم، منیزیم و کلر موجود در کاتالیستهای سنتز شده به ترتیب توسط رو شهای اسپکتروفتومتری، کمپلکسومتری و پتانسیومتری با نیترات نقره اندازهگیری و گزارش شد.برای بررسی نقش الکتروندهندهی داخلی هگزا-اتری در فعالیت کاتالیستهای پلیمریزاسیون و مطالعهی خواص پلیمرهای تولید شده توسط آنها، پلیمریزاسیون پروپیلن در حضور کاتالیستهای حاویالکترروندهندهی هگزا-اتری، کوکاتالیست تریاتیل آلومینیوم، پروپیلن، هیدروژن عامل انتقال زنجیر و در غیاب الکتروندهنده ی خارجی در دمای ˚C 77 و فشار bar 17 به مدت 2 ساعت انجام شد. پس از تعیین میزان فعالیت کاتالیست (KgPP/gCat.h) ، سایر آزمونهای پلیپروپیلن شامل تعیین بلورینگی، دمرای ووب، آنتالپی ووب، جزء نرامللول در زایلرن، شراخر جریان مذاب انجام شد .پلیمریزاسیون پروپیلن توسط کاتالیستهای زیگلر -ناتا بر پایه ی اداکت کلریدمنیزیم و بدون الکتروندهندهی داخلی و خارجی نیز با شرایط مشابه، انجام شد. آزمونهای شناسایی مربوط به پلیپروپیلن تولید شده، انجام و دادهها گزارش شدند.

Authors

سیدحیدر میرجهانمردی

خوزستان، ماهشهر، ناحیه صنعتی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد ماهشهر

رویا زاهدی

تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلیتکنیک تهران

فرامرز افشارطارمی

تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلیتکنیک تهران

مهدی نکومنش حقیقی

تهران، آزاد راه تهران-کرج، شهرک علم و فناوری پژوهش، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Albizzati, E., Galimberti, M., 1991 . "Catalysts for olefins po ...
 • [] Pater, J., Weickert, G., _ Swaaij, W. P., _ ...
 • polymerization with supported Ziegler-Natta catalysts". Ma cromolecular Research, 11 (5), ...
 • ((CH) CHCH OH): A new molecular adduct for the preparation ...
 • C haracterization of Di _ lefin/Propylene Copolymers by Ziegler-Natta Po ...
 • 1]Gnanakumar, E. S., Gowda, R. R., Kunjir, S., Ajithkumar, T., ...
 • Stukalov, D. V., Zakharov, V. A, Potapov, A. G., Bukatov, ...
 • Potapov, A. G., Politanskaya, L. V., 11 . "The study ...
 • _]Tangjituabun, K., Jongsomjit, B., Praserthdam, P., 116 . "The role ...
 • Bazhenov, A. S., Denifl, P., Leinonen, T., Pakkanen, A., Linnolahti, ...
 • Taniike, T., Wada, T., Kouzai, I., Takahashi, S., Terano, M., ...
 • _ P., Ara, P., Nemeth, S., 115 . "The effect ...
 • heterogeneous Ziegler-Natta catalyst". Polymer international, 21 (6), pp. 11 -112. ...
 • Electron Donor Adsorption on MgCl Crystal Surfaces". The Journal of ...
 • _ M odifications of the active sites distribution in the ...
 • []Taniike, T., Terano, M., 11 . "Coadsorption model for first-principle ...
 • Kissin, Y., 111 , Alkene polymerization reactions with transition metal ...
 • Marques, M. d. F. V., Cardoso, R. d. S., da ...
 • Guo, J., Hu, G., Chen, Z., _ , "Synthesis of ...
 • Junting, Xu., Linxian, F., Senhui, W., Shilin, Y., 1991 . ...
 • نمایش کامل مراجع