شناسایی عوامل موثر در شدت تصادفات جلو به جلو با استفاده از مدل پروبیت ترتیبی

Publish Year: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,187

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TAC01_12

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1384

Abstract:

از میان انواع تصادفات، تصادفات جلو به جلو سالانه باعث بروز جراحات و تلفات زیادی در جاده های دو خطه برون شهری ایران میشوند. این مقاله نتایج مطالعه انجام گرفته در جهت بررسی و شناسایی عوامل موثر بر شدت تصادفات جلو به جلو در جاده های دوخطه برو نشهری را نشان م یدهد. نمونه آماری پژوهش از بانک اطلاعاتی مربوط به تصادفات جاده ای مربوط به مناطق شمالی کشور در طول سه سال، استخراج شد. با استفاده از مدل پروبیت ترتیبی عوامل مختلف مربوط به وسیله نقلیه، جاده، محیط و مشخصات راننده موثر در شدت تصادفات جلو به جلو شناسایی گردید. نتایج تحلیل نشان میدهد که سطح تحصیلات راننده و زمان وقوع تصادف تاثیر زیادی بر شدت تصادفات دارند. تصادفات جلو به جلویی که یکی از وسایل نقلیه درگیر در آنها کامیون یا تریلی باشد، از شدت بالاتری برخوردار هستند. همچنین تصادفات جلو به جلو در آب و هوای بارانی و برفی شدت کمتری را دارند. با توجه به نتایج حاصل از مدل، برخی راهکارها در جهت افزایش ایمنی استفاد هکنندگان از را هها پیشنهاد شد

Keywords:

تصادفات جلو به جلو- شدت تصادف- ایمنی- مدل پروبیت ترتیبی

Authors

حبیب اله نصیری

استادیار دانشگاه صنعتی شریف، گرایش حمل و نقل

رضا طلوعی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف، گرایش راه و ترابری