تیپ شناسی شخصیتی مطلوب شاغلان عرصه های مهندسی براساس سنخ نمای شخصیتی مایرز - بریگز

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 747

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEE-15-59_003

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1394

Abstract:

نیروی انسانی یکی از سرمایه های اصلی سازمان است که در جهت نیل به اهداف سازمانی نقش بسیار مهمی را ایفا می کند از این رو سازمانها برای دستیابی به کارآیی و اثربخشی مطلوب به دنبال گزینش افرادی شایسته هستند که از نظر توانایی، مهارت و ویژگیهای رفتاری و شخصیتی با شرایط احراز شغل مورد نظر در آن سازمان تناسب داشته باشند تناسب شغل و شخصیت در نیروی انسانی کشور به طور کلی و در مهندسان به طور خا ص آثاری از قبیل افزایش کارایی و اثربخشی افزایش رضایت شغلی افزایش هماهنگی و سازگاری با شغل افزایش موفقیت شغلی کاهش جابه جایی و ترک خدمت کاهش فرسودگی کاری و در نهایت بروز خلاقیتها را در بردارد در بررسی وضعیت موجود شاید بتوان به جرئت گفت که حلقه مفقوده در فرایند گزینش و جذب تخصصی برای تصدی یک شغل، نبود الگویی ساختارمند و روشن برای ارزیابی میزان تطابق شخصیت یک فرد با حرفه مورد نظر است این پژوهش که به منظور طراحی چنین الگویی به اجرا ارزیای میزان تطابق شخصیت یک فرد با حرفه مورد نظر است این پژوهش که به منظور طراحی چنین الگویی به اجرا درآمده پژوهشی کاربردی و از نوع کمی – توصیفی است و اساس آن نظرسنجی از خبرگان موضوع ذینفعان اشتغال مهندسی است که از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند در این تحقیق رابطه بین 15 عرصه اشتغال مهندسان جدا از اینکه چه رشته ای را خوانده اند با شانزده تیپ شخصیتی معرفی شده در سنخ نمای مایرز بریگز MBTI بررسی شد هر کدام از این تیپهای شخصیتی از ترکیب دو قطب در چهار بعد شخصیتی به دست آمده و در نهایت الگوی تیپ شناسی شخصیتی مطلوب شاغلان عرصه های مهندسی استخراج و تدوین شده است

Keywords:

تناسب شغل وشخصیت , تیپهای شخصیتی , عرصه های اشتغال مهندسان , سنخ نمای مایرز - بریگز , الگوی اشتغال مهندسان

Authors

احسان زارع

مهندس برق و کارشناس ارشدمشاوره شغلی تهران ایران

ابوالفضل کرمی

استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران

مهدی فیض

استادیار جهاددانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف تهران ایران