مقایسهی مؤلفه های عملکرد خانواده (مبتنی بر الگوی مکمستر) دانش-آموزان کاربر شبکه های اجتماعی مجازی و غیرکاربر

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 716

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EPCONF01_285

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1394

Abstract:

هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی عملکرد خانواده مبتنی بر الگوی مکمستر در بین دانش آموزان کاربر و غیرکاربر شبکه های اجتماعی مجازی بود. روش پژوهش از نوع علی مقایسهای بود. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه ی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه ی دورهی دوم(دبیرستان) مدارس شهر اردبیل با دامنهی سنی 15-20تشکیل میدادند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحلهی تعداد - 375 دان شآموز مورد بررسی قرار گرفت. برای گردآوری دادهها از پرسشنامهی ابزار سنجش خانواده ( FAD )که بر مبنای الگوی مکمسترساخته شده و یک پرسشنامه محقق ساخته در مورد شبکههای اجتماعی استفاده شد. دادهها از طریق ابزارهای توصیفی و آزمون t مستقل تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که در متغیر عملکرد خانواده و همچنین خردهمقیاسهای نقشها، آمیزش عاطفی، کنترل رفتار و کارکرد کلی، بین دانش آموزان کاربر شبکه های اجتماعی مجازی و دانش آموزان غیرکاربر تفاوت معناداری وجود دارد بدین صورت که عملکرد خانوادههای دانش آموزان کاربر شبکه های اجتماعی در این مؤلفه ها از خانواده های دانش آموزان غیرکاربر ضعیفتر میباشد. درخرده مقیاسهای ارتباط، همراهی عاطفی و حل مسأله بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد.

Keywords:

عملکرد خانواده , شبکه های اجتماعی مجازی

Authors

علی حسین زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده دانشگاه محقق اردبیلی

علی خالق زاده

استادیار علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

علی رضایی شریف

استادیار علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

حسین قمری کیوی

دانشیار مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • عدلی‌پور، صمد؛ سپهری، آسیه علی‌زاده، محمد حسین، 1392، شبکه‌ی اجتماعی ...
 • رسولی، محمدرضا؛ بندگی‌منفرد، سعیده، 1393، تحلیل محتوای مضامین فرهنگی و ...
 • افراسیابی، محمدصادق، 139، مطالعات شبکه‌های اجتماعی و آثار رواج اینترنت ...
 • شهابی، محمود؛ بیات، قدسی، 1391، اهداف و انگیزه‌های عضویت کاربران ...
 • عدلی‌پور، صمد؛ ملکیان، مرتضی؛ حاجیانی، سمیره، 1393. آسیب‌شناسی شبکه‌های اجتماعی ...
 • آقابابایی، عزیزاله بقری، سهیلاء باقری، محبوبه، 1392، اینترنت و روابط ... [مقاله کنفرانسی]
 • آقانوری، سحر، 1390، بررسی انگیزه و تمایلات کاربران اینترنتی برای ...
 • اسلوین، جیمز، 2002، اینترنت و جامعه، ترجمه‌عباس گیلوری و علی ...
 • کفاشی، مجید 1390؛ بررسی تاثیر اینترنت بر ارزش‌های خانواده، فصلنامه ...
 • یوسلیانی، غلامعلی؛ حبیبی، مجتبی؛ سلیمانی، اسماعیل. 1391، رابطه‌ی رفتار مطلوب ...
 • عدلی‌پور، صمد؛ یزدخواستی، بهجت؛ خاکسار، فائزه، 1393، شبکه‌ی اجتماعی فیس‌بوک ...
 • عاملی، سعیدرضا؛ حسنی، حسین، 1391، دوفضایی شدن آسیب‌ها و ناهنجاری‌های ...
 • آسیب شناسی فردی و اجتماعی کاربران اتاقهای گفتگو (چت روم) در ایران [مقاله کنفرانسی]
 • آسیب شناسی خانواده ایرانی درعرصه شبکه های اجتماعی مجازی [مقاله کنفرانسی]
 • - مک‌کوئیل، دنیس، 2000، نظریه‌ی ارتباطات جمعی، ترجمه پرویز اجلالی، ...
 • زهراکار، کیانوش؛ جعفری، فروغ، 1393، مشاوره‌ی خانواده (مفاهیم، تاریخچه، فرآیند ...
 • ثنایی، باقر، 1379، مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج، چاپ اول، ...
 • Anderson, C. 20 06. The long tail: how Endless choice ...
 • Boyd, D. Ellison, N. 20 _ "Social network Site. Definition, ...
 • Pelling, E., White, k. 20 09. "The Theory of planned ...
 • Marlow, C. 20 06. Investment and Attention in the weblog ...
 • Epstein, N.B. Bishop, D.S & Levin, S. 1978. "The Mc ...
 • Cassidy, W. Brown, K. Jackson, M. 2014. Making kind Cool": ...
 • Ellison, N., Steinfeld, C., Lampe, C. 2012. "The benefits of ...
 • Pfeil, U., Arjan, R., Panayiotis, Z. 2011. Differences in Online ...
 • Joinson, A. N. 20 08. Looking at, Looking uo or ...
 • نمایش کامل مراجع