تحلیل نقش عوامل طبیعی و ژئومورفولوژیک موثر در ناپایداری پلهای کلانشهر تهران به منظور توسعه و امنیت شهری

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 550

متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ESUD01_051

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1394

Abstract:

استفاده ازکاربردهای علم ژئومورفولوژی درفعالیت های عمرانی جهت طراحی بهینه و اجرای پروژه های زیربنایی راه و پل سازی ضروری می باشد هدف تحقیق بررسی و تحلیل فضایی عوامل طبیعی و ژئومورفولوژیک موثر درناپایداری پل های کلانشهر تهران می باشد اینت حقیق بارویکردی توصیفی تحلیلی بااستفاده ازمطالعات کتابخانه ای و مشاهدات میدانی نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی تصاویر ماهواره ای Google Earth داده های اقلیمی و هیدرولوژیک محدوده مورد مطالعه و همچنین به کمک نرم افزار های ARC GIS Global Mapper انجام گرفته است نتایج نشان میدهد که به دلیل وجود گلسهای متعددلرزه خیزی و فعال بودن تکتونیک درمحدوده مورد مطالعه و حوضه های ابریزمسلط برآن اختلاف ارتفاع و شیب زیاد وجود رسوبات ابرفتی و مخروط افکنه هایی که بسترشهر تهران برآن گسترش یافته است و به لحاظ ریزدانه بودن این رسوباتبناها و سازه های ساخته شده بران ازجمله پل ها تحت تاثیر مخاطرات دامنه ای و فرسایش روانگرایی خاک آبشستگی فرونشست زمین و بزرگنمایی آبرفت ها هستند بنابراین میتوان استنباط کرد که پلهای موجود درکلانشهر تهران تحت تاثیر عوامل طبیعی و ژئومورفولوژیک بوده که میتواند منجر به ناپایداری آنها گردد باتوجه به نقش وکاربرد پل ها درتوسعه و امنیت شهری و امدادرسانی سریع و به موقع درهنگام بروز مخاطرات مکانیابی بهینه نگهداری و پایداریچنین سازه هایی ضروری است

Keywords:

ژئومورفولوژی , پل , توسعه و امنیت شهری , کلان شهرتهران

Authors

اسماعیل نجفی

دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشکده علوم جغرافیبیی، دانشگاه خوارزمی تهران نویسنده مسئول

امیر صفاری

دانشیار گروه ژئومورفولوژی دانشکده علوم جغرافیای، دانشگاه خوارزمی تهران

عزت الله قنواتی

دانشیار گروه ژئومورفولوژی دانشکده علوم جغرافیای، دانشگاه خوارزمی تهران

امیر کرم

دانشیار گروه ژئومورفولوژی دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی تهران