بررسی شرایط همساز بااقلیم به منظورکاهش مصرف انرژی مطالعه موردی :خانه مشروطیت اصفهان

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 685

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICOHACC01_694

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1394

Abstract:

اگرچه درجهان معاصر پایداری وتوسعه پایدارمباحثی نوین هستنداما با جستجو در معماری سنتی ایران درمی یابیم که درتمدن ایران پایداری ازدیربازموردتوجه بوده است این رویکرد درمعماری سنتی ایران باگرایش به سمت پایداری بوم شناختی راه حل های بسیارمنطقی وهمساز با اقلیم راجهت دستیابی به این ابداع نموده است.پیشینیان مابرای رفع نیازهای خود دربرخورد بامحیط زیست بسیارآگاهانه عمل نموده وبااستفاده ازعناصرکارکردی نوین زمان خویش وبدون لطمه به محیط زیست ازکمترین امکانات بومی بهترین بهره رابرده اند لذا اقلیم وشرایط آب وهوایی نقش بسیارمهمی را در زندگی انسانها ایفامی کننداین نقش درطراحی خانه وبناها وشکل دهی به سکونتگاه های انسان هابسیاربارزاست.هدف ازپژوهش بررسی تطابق وعدم تطابق معماری سنتی درطراحی،قرارگیری وکاربردمصالح باشرایط اقلیمی حاکم برشهراصفهان می باشد بدین منظور طی دوره آماری 1951 تا 2011 از روش اولگی که یک روش زیست اقلیمی ساختمانی می باشدویکی ازکیلوگرام هاکه شرایط آسایش فیزیولوژیکی انسان را ارزیابی می کند بهره گیری شده است ومتناسب باآن ازداده های ایستگاه هواشناسی سینوپتیک اصفهان طی دوره آماری 1551 تا 2011 استفاده شده است که متناسب بااین روش ازعناصراقلیمی حداکثروحداقل دما،حداکثروحداقل رطوبت نسبی استفاده شده است.نتایج این پژوهش نشان داد که شرایط آب و هوایی شهر اصفهان که گرم و خشک میباشد، لذا در ماههایی که در محدودهی تنش سرمایی بوده به منظور همساز بودن بنا با اقلیم در خانهی مشروطیت از تدابیری چون: قرار دادن تالار زمستان نشین رو به جهت خورشید، کم کردن وسعت بازشوها، استفاده از گچ و آجر به دلیل ظرفیت حرارتی بالا و کشیدگی شمالی جنوبی بهره گیری شده و در ماه هایی که در محدودهی بالای مرزآسایش (وضعیت گرم) قرار دارند استفاده از حیاط مرکزی، حوض برای تعدیل دما و پوشش گیاهی برای ایجاد سایه استفاده شده است.

Authors

سادات هاشمی نسب

مدرس دانشگاه فنی دختران اصفهان و دانشجوی دکتری آب و هواشناسی دانشگاه اصفهان

نازنین هاشمی

دانشجوی معماری دانشگاه فنی دختران اصفهان

فریبا طوقی

دانشجوی معماری دانشگاه فنی دختران اصفهان

نگار کبائریان

دانشجوی معماری دانشگاه فنی دختران اصفهان

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :