کاربرد تبدیلات موجک برای آشکارسازی و کاهش اثر چندگانگی مسیر از مشاهدات GPS

Publish place: Geomatics 1382
Publish Year: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,494

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GEO82_37

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1384

Abstract:

برای حل مشکل چندگانگی مسیر از روشهای مختلفی استفاده میشود . در این مقاله ضمن مرور مختصر این روشها ، روشی کاملا جدید نیز ارائه میشود ، در روش جدید از تبدیلات موجک استفاده شده است . لازم به توضیح است که تبدیلات موجک روش آنالیز طیفی نسبتا جدیدی است که بطور خلاصه در مورد آن توضیح خواهیم داد . در کار عملی این مقاله از مشاهدات تفاضلی مرتبة دوم GPS که چندگانگی مسیر روی آن شبیهسازی شده استفاده شده و تبدیلات موجک مشاهدات توام با چندگانگی مسیر و مشاهدات عاری از این اثر محاسبه گردیده است . نتایج حاصله به خوبی قابلیت تبدیلات موجک را در آشکارسازی و کاهش چندگانگی مسیر مشاهدات GPS نشان میدهد .

Authors

اصغر راست بود

کارشناس ارشد ژئودزی و عضو هیئت علمی گروه نقشهبرداری دانشکده فنی دانشگ