بررسی نقش تبلیغات برتداعی و وفاداری به برند در مصرف کنندگان فرآورده های لبنی کاله شهر شیراز

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 449

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NSOECE02_138

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1394

Abstract:

دردنیای پرچالش امروزی و شرایط پیچیده رقابتی بدست آوردن جایگاه مناسب در ذهن مصرف کننده بصورتی که مصرف کننده وفادار به شرکت بماند ازاهمیت بسزایی برخوردار می باشد. تمامی افراد با گزینه های بسیاری برای کاهش زمان تصمیم گیری و انتخاب مواجه هستند. بر این اساس توانمندی برندها در ساده سازی تصمیم گیری مشتری ها و تعریف انتظارات آنها بسیار ارزشمند است.شرکتها به منظور وفاداری مشتریانبدنبال طراحی و اجرای استراتژی های موثردر ارتباطات بازاریابی هستند که باعث حفظ ارتباطات آنها با مشتریان و بهبود مداوم آن گردد.پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها جز پژوهشهای توصیفی از نوع همبستگی می باشد.جامعه آماری این تحقیق شامل 0511 نفر از مصرف کنندگان محصولات لبنی کاله در شهر شیراز می باشد. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان وکرجسی استفاده گردیده و22Spss به منظور جمع آوری داده ها با توجه به جمعیت جامعه آماری تعداد 71۳ نفر بصورت تصادفی انتخاب شد. . داده هااز طریق نرم افزار موردتجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج بدست آمده حاکی از آنست که نگرش افراد نسبت به تبلیغات برتداعی برند تاثیر مثبت و معنا داری دارد. همچنین تداعی برند بر وفاداری به برند تاثیر مثبت و معناداری دارد ولی بین ادراکات مصرف کننده از هزینه تبلیغات با تداعی برند ارتباط معناداری یافت نشد.

Keywords:

تبلیغات /تداعی برند /وفاداری برند /کاله /مصرف کننده

Authors

سونیا بهزادی نسب

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی و

فضل الله کاظمی

استادیاروعضو هیات علمی گروه مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Rio A, Vazquez R, & Iglesias V. (2001). The effects ...
 • Aaker, D. A. (1991). Managing Brand Equity, New York: The ...
 • Aaker, D. A. (1991). Managing Brand equity: capitalizing on the ...
 • Aaker, D. (1991). Managing brand equity: capitalizing on the value ...
 • Aaker, D. & Jacobson, R: (1994). The financial inforcmation content ...
 • Allaway, Arthur W.(2011). C ustomer-based brand equity, equity drivers, and ...
 • Baloglu, S. (2002). Dimensions of customer loyality: separating friends from ...
 • Boo S., Busser J & Baloglu S. (2009). A model ...
 • Beristain, J. J. & Zorrilla, P. (2011). The relationship between ...
 • Buil Isabel, Leslie dechernatony, Eva Martine. (2011). Examining the role ...
 • Chen, Ching-Fu and Myagmarsuren, Odonchimeg(20 12). Brand equity, relationship quality, ...
 • Clarke, G., (2001). Confirming satisfaction as on attitude within the ...
 • Keller, K.L. (2001). Building Customer - Based Brand Equity: able ...
 • Aaker, D. (1991).Managing Brand equity. New york:The Free press. Aaker, ...
 • Keller, K.L. (2010). Brand Equity Management in a Multichanne Multimedia ...
 • Keller, K.L. Lehmann, DR. (2003). How Do Brands Create Value?, ...
 • Kotler, Philip. (2000). Marketing Management: Analysis planning, Implementatio n and ...
 • Kotler, Philip. (2003). marketing management, prentice hall of India, new ...
 • Laroche, M., chankon K., Lianzi. (1996). Brand familiarity and confidence ...
 • Low S.G. Mohr J.J. (2000). Advertising VS.Sales promotion: a brand ...
 • Mackay, M.M. (2001). Evaluation of brand equity measures Further empirical ...
 • Martinez E. Montaner T, pina JM. (2007). Estvategina de promotion ...
 • Meller, J. J. & Hansan, T. (2006). An empirical examination ...
 • Montaner T, Pina jM. (2008). The effect of promotion type ...
 • Oliver, Richard L. (1999).Whence consumet loyality? journal of Marketing special ...
 • Pappu R. Quester G.P. and Cooksey W.R. (2006). A consu ...
 • Percy L. (2008). Strategic integrated marketing co mmunications, theory and ...
 • Schultz, D.E., Schultz, H.F. (2004).IMC, The Next Generation: Five Steps ...
 • Shimp T.A. (2010). Advertising promotion and other aspect of integrate ...
 • Tong X. Hawley J. (2009). Measuring customer- based brand equity: ...
 • Trehan, M. Trehan, R. (2007). Advertising and sales management. New ...
 • Yoo, B., Donthu, N. & Lee, S. (2000). An Examinatio ...
 • نمایش کامل مراجع