بررسی عوامل موثر برارتقا بهره وری نیروی انسانی (مطالعه موردی وزارت راه وترابری)

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 620

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ACCFIN01_058

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1394

Abstract:

شاید نتوان برای رسیدن به بهره وری میزان وسقف مشخصی را درنظرگرفت ولیکن آنچه دراین میان برای مااهمیت دارد رسیدن به نقطه بهینگی درانجاام اموراث ووظایف سازمانی است. درتحقیق حاضر عوامل موثر برارتقاء بهره وری نیروی انسانی درقالب عوامل سازمانی مدل کویمن موردبررسی قرارگرفته است. پژوهش حاضرازنظرهدف کاربردی وازنظرروش اجراتوصیفی- همبستگی است. جامعه آماری موردبررسی کارکنان ومدیران وزارت راه وترابری بوده که بابهره گیری ازجدول مورگان تعدادنمونه 196 نفرتعیین وبه صورت تصادفی انتخاب شده وازطریق توزیع پرسشنامه موردسنجش قرارگرفته اند. تجزیه وتحلیل میان کلیه نتایج ازطریق ضریب همبسگی اسپیرمن ورگرسیون وآزمون یومان- ویتنی وآزمون فریدمن انجام شد. براساس نتایج حاصله ارتباط معناداری بین عوامل سازمانی بابهره وری نیروی انسانی وجودداردو بیشترین تاثیرمشارکت کارکنان بهره وری داشته است.

Keywords:

بهره وری- آموزش- ساختارسازمانی- مشارکت کارکنان

Authors

شهریار مرزبان

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

حسن سلطانی

استادیار وعضو هیئت علمی ومدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت وحسابداری واحد علوم و تحقیقات فارس

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • ابطحی، ح. و کاظمی، ب. بهره وری، تهران: موسسه مطالعات ...
 • بلانچارد، ک، کارلوس، جی. سه کلید توان افزایی (ف. امینی، ...
 • بلچر، جان جی، راهنمای جامع مدیریت بهره وری، ترجمه بنیاد ...
 • دلاور، علی، مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی ...
 • ساعتچی، محمود، روانشناسی بهره وری، تهران : اتشارات نشر ویرایش ...
 • ساعتچی، محمود، روانشناسی کاربردی برای مدیران، در خانه، مدرسه و ...
 • الوانی، مهدی، مدیریت عمومی، تهران، .1378 ...
 • c cfi _ 20 14 . com ق w w ...
 • Bernadin, H.J. and RussellE.A.(1 993), Human resource development: An experimental ...
 • Holzer, M.(1 992), Public prodctivity Handbook.N. Y: , arsel Dekkor ...
 • Richard E Kopelman(1986). Managing Productivity In Organization: McCraw-Hill, Inc ...
 • c cfi _ 20 14 . com ق w w ...
 • نمایش کامل مراجع