ملاحظات انتقال تکنولوژی بین مراکز تحقیقاتی دانشگاهی و صنعت

Publish Year: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,724

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CCGUIND09_033

تاریخ نمایه سازی: 29 آبان 1386

Abstract:

مراکز تحقیقاتی یکی از جذابترین منابع خارجی تکنولوژی 1 برای صنعت می باشند . در یک کشور در حال توسعه مانند ایران ارتباط قوی بین دانشگاه و صنعت به منظور تسهیل تبادل تکنولوژی وجود ندارد . این مقاله تلاش می کند انگیزه ها و اهداف انتقال تکنولوژی بین مراکز تحقیقاتی دانشگاهی و صنعت، روشهای مختلف انتقال تکنولوژی در مراکز تحقیقاتی دانشگاهی و ارتباط بین دانشگاه و صنعت درکشور سنگاپوررا به عنوان یک مورد موفق مورد مطالعه قرار داده ومهمترین فعالیتهای انتقال تکنولوژی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران را به عنوان یک مرکز تحقیقاتی دانشگاهی طی 5 سال گذشته مورد بررسی قرار دهد . ًدر میان فعالیت های مختلف انتقال تکنولوژی این مرکز عمدتا جریان تکنولوژی یک طرفه بوده و تحقیقات قراردادی 2 مهمترین مکانیزم می باشد .

Authors

رضا انصاری

دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو هیئت علمی