بررسی حذف رنگ متیلن بلو از محلول های آبی با استفاده ازپودرپوست بادام زمینی

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,932

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HYGIENE02_023

تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1394

Abstract:

رنگ های سنتتیک در صنایع متعدد استفاده می شوند و صنایع نساجی یکی از بزرگترین تولید کنندگان ترکیبات آلی و رنگی راتشکیل می دهند و به همین دلیل شرایط تصفیه آنها پیچیده و مشکل است. متیلن بلو رایج ترین ماده رنگی جهت رنگ آ میزی است.استنشاق این ماده می تواند سبب اختلال درتنفس شده و حال آنکه مواجهه مستقیم با آن نیز می تواند سبب آسیب های دائمی چشم، احساس سوزش در نقاط در معرض تماس، تهوع و استفراغ، تعریق زیاد، اختلالات ذهنی و متهموگلوبین میا گردد .درمطالعه حاضر،پودرپوست بادام زمینی به عنوان یک جاذب ارزان قیمت جهت حذف رنگ متیلن بلو از محلول های آبی مورد استفاد قرار گرفته است .یک مطالعه تجربی در مقیاس آزمایشگاهی است. اثر متغیرهای تاثیر گذار از جمله (12-2) pH، زمان تماس واکنش (210-5 min) مقدار جاذب، (g/L 0/1-1) و غلظت اولیه رنگ (120-10 mg/l) مورد بررسی قرار گرفت .همچنین رفتارجذب رنگها توسط ایزوترمهای فروندلیچ و لانگمویر مورد ارزیابی قرار گرفت .آنالیز داده ها رسم نمودارها با استفاده از برنامه اکسل و ضریب رگرسیون انجام شد.بالاترین کارایی حذف رنگ متیلن بلو از محلول در pH بهینه 11، زمان تماس 75 دقیقه و دوز جاذب 0/8 گرم بر لیتر و غلظت اولیه 10mg/l حاصل شد وقتی که غلظت از 10 به 100mg/l می رسد راندمان حذف از 99/5 به 96/46 درصد کاهش می یابد.ایزوترم های تعادل بوسیله معادلات لانگمویر و فروندلیچ آنالیزشد مشاهده گردید که این آزمایشات از مدل لانگمویر (R2=0/89) پیروی می کند. در پایان چنین نتیجه گیری می شود که پودر پوست بادام زمینی از توانایی مطلوبی در حذف رنگ متیلن بلو از محلول های آبی و فاضلابهای صنعت نساجی برخوردار است.

Keywords:

پودر پوست بادام زمینی , رنگ متیلن بلو , جذب سطحی , ایزوترم تعادلی

Authors

مرتضی احمد آبادی

کارشناس ارشد بهداشت محیط

سمیه رهدار

کارشناس ارشد بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زابل

ادریس بذرافشان

دانشیار بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

محمود تقوی

دانشجوی دکتری بهداشت محیط دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی یزد

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Paul J, Rawat KP, Sarma KSS, Sabharwal S, Decoloration and ...
 • Andre B, Santos D, Francisco J, Jules B, Lier V. ...
 • Deco lourisation of textile wastewaters Perspectives for anaerobic biotechnology . ...
 • Royer B, Cardoso NF, Lima EC, Macedo TR, Airoldi C, ...
 • Lucas MS, Peres JA. Degradation of Reactive Black 5 by ...
 • Somasiri W, Li XF, Ruan WQ, Jian C.Evaluation of the ...
 • Royer B, Cardoso NF, Lima EC, Macedo TR, Airoldi C, ...
 • Kaur S, Singh V. TiO2 mmediated photocatalytic degradation studies of ...
 • Banat F, Al-Asheh S, Al-Ahmad R , Bni-Khalid F. Bench-scale ...
 • Brookstein DS, Factors associated with textile pattern dermatitis caused by ...
 • _ Bazrafshan E, Kord Mostafapour F. Evaluation of color removal ...
 • Allegre C, Moulin P, Maisseu M, Charbit F, Treatment and ...
 • Liu HL, Chiou YR, Optimal decolorization efficiency of reactive red ...
 • kargozoglu B , Tasdemir M, Demirbas E. The adsorption of ...
 • Mahvi AH, Ghanbarian M. Nasseri S, Khairi A, Mineralization and ...
 • Vogelpohl A, Kim S.M. Advanced oxidation processes (AOPs). in wastewater ...
 • Orfao J. J.M, Silva A.I.M, Pereira J.C.V, Barata S.A, Fonseca ...
 • Liu C.H, Wu J.S, Chiu H.C, Suen S.Y, Chu K, ...
 • Hasani Zonoozi1 M, A la vimoghaddam M.R, Arami M. Removal ...
 • Sohrabi M.R, Ghavami M. PHotocatalytic degradation of Direct Red 23 ...
 • Sleiman M, Vildozo D.L, Ferronato C, Chovelon J.M PHotocatalytic degradation ...
 • Lorenc- Grabowska E, Gryglewicz G. Adsorption characteristics of Congo Red ...
 • Bazrafshan E, Kord Mostafapour F, Rahdara S, Mahvi A.H. Equilibrium ...
 • .23. Fanchiang J-M, Tseng D-H. Degradation of anthraquinone dye C.I. ...
 • Madrakian T, Afkhami A, Ahmadi M. Adsorption and kinetic studies ...
 • Amin NK. Removal of reactive dye from aqueous solutions by ...
 • Rio AId, Ferndndez J, Molina J, Bonastre J, Cases F. ...
 • O GA, S K. Removal of Reactive Red 198from aqueous ...
 • Jafari Mansoorian H, Mahvi A.H, Kord Mostafapoor F, Alizadeh M. ...
 • Gil A, Assis FCC, Albeniz S, Korili SA. Removal of ...
 • .30. Siddique M, Farooq R, Khalid A, Farooq A, Mahmood ...
 • Caner N, Kiran I, Illhan S, Iscen CF. Isotherm and ...
 • Ai L, Zhang C, Liaoa F, Wang Y, Li M, ...
 • Khorramfar S, Mahmoodi N.M, Arami1 K, Gharanjig K.(2009). " Dye ...
 • Anbia M, Asl Hariri S, Removal of methylene blue from ...
 • Yu S, Liu M, Ma M, Qi M, Gao ZLC, ...
 • Ertas M, Acemioglu B, Hakki Alma M, Usta M, Removal ...
 • Das SK, Bhowal J, Das AR, Guha AK, Adsorption behavior ...
 • Zaghbani N, Hafiane A, Dhahbi M.(2008). " Removal of Safranin ...
 • Dizge N, Aydiner C, E. Demirbas E, Kobya M, Kara ...
 • Pavan FA, Mazzocato A, Gushikem Y. Removal of methylene blue ...
 • Cengiz S, Cavas L. Removal of methylene blue by invasive ...
 • Gil A, Assis FCC, Albeniz S, Korili SA. Removal of ...
 • .43. Kushwaha AK, Gupta N, Cla topa dhyayaMC. Removal of ...
 • Ghanizadeh Gh, Asgari G. Removal of Methylene Blue Dye from ...
 • Khattri SD, Singh MK. Removal of malachite green from dye ...
 • نمایش کامل مراجع