CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

سنتز و شناسایی کوپلیمر پلی اتیلن ترفتالات - کو - ایزوفتالات

عنوان مقاله: سنتز و شناسایی کوپلیمر پلی اتیلن ترفتالات - کو - ایزوفتالات
شناسه ملی مقاله: IPCONF01_155
منتشر شده در اولین کنفرانس پتروشیمی ایران در سال 1387
مشخصات نویسندگان مقاله:

قاسم بنی خلف - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی رفیع زاده - دانشیار دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرامرز افشارطارمی - استاد دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی کشاورزیان - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

خلاصه مقاله:
کوپلیمریزاسیون به عنوان موثرترین روش جهت اصلاح اثرات نامطلوب کریستالیتی بالا برای پلی اتیلن ترفتالات (PET) همواره مورد توجه بوده است . ایزوفتالیک اسید (IPA) از جمله مهمترین کومنومرهایی است که به منظور اصلاح خواصPET مورد استفاده قرار می گیرد . در این تحقیق با استحصال شرایط بهینه سنتز، نمونه هایی از کوپلیمرهای پلی اتیلن ترفتالات - کو - ایزوفتالات (PEIT) با ترکیب درصدهای مختلف از کومونومر سنتز گردید . اثر ترکیب درصد کومونومر بر روی وزن مولکولی و خواص حرارتی نمونه های سنتز شده مورد توجه قرار گرفت . اندازه گیری ویسکوزیته ذاتی نمونه های سنتز شده بیانگر پیشرفت مطلوب فرایند کوپلیمریزاسیون بود . برای شناسایی ساختار کوپلیمرها از آزمون H-NMR و برای بررسی توزیع توالی گروه های مونومری از آزمون C-NMR استفاده شد . نتایج حاصل بیانگر دستیابی به کوپلیمرهایی با توزیع توالی مختلف از کوپلیمرهای دسته ای تا کوپلیمرهای تصادفی بود . در نهایت خواص دمایی کوپلیمر حاصل توسطDSC اندازه گیری و ارزیابی شد و تغییرات Tm و Tg بر حسب ترکیب درصد IPA ارزیابی شد .

کلمات کلیدی:
کوپلیمریزاسیون , پلی اتیلن ترفتالات , ایزوفتالیک اسید , استریفیکاسیون

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/42610/