CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

طراحی مدل برای پیشبینی رضایتمندی مشتریان با استفاده از داده کاوی(مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب)

عنوان مقاله: طراحی مدل برای پیشبینی رضایتمندی مشتریان با استفاده از داده کاوی(مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب)
شناسه ملی مقاله: MCED01_436
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدرضا بابایی - استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امامخمینی(ره)- شهرری، تهران، ایران.
رضا کرمی - مدیر دفتر فناوری اطلاعات شرکت آبفای جنوب غرب تهران و دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریتفناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق
محمد سیف اللهی - کارشناس مسئول دفتر پدافند غیر عامل شرکت آبفا و دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت فناوریاطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ت
غزاله نظری عارف - کارشناس ارشد دفتر برنامه ریزی شرکت آبفای جنوب غرب تهران و کارشناسی ارشدMBA آمل، ایران

خلاصه مقاله:
در این پژوهش که از حیث هدف، کاربردی و از جنبه ماهیت از نوع پژوهشهای همبستگی و همخوانی محسوب میشود، درابتدا با مطالعه و بررسی حوزهکاری شرکت آبفا، شاخصهای خدماتی که بر رضایت و عدم رضایت مشتریان شرکت موثر بودند، شناسایی شد و سپس با استفاده از دادهکاوی قواعد و روابط بین خدمات ارائه شده به مشتریان و رضایت آنها از سازمان شناسایی و همچنین با تعیین علل نارضایتی، یکمدل دادهکاوی ارائه شد. نتایج به دست آمده از مدل، دانش پنهان درون پایگاه دادههای نظرسنجی را در اختیار مدیران می گذارد و آنان را را در ارزیابی کیفیت خدمات، یافتن گلوگاهها و شناخت مشتری راضی و ناراضی به صورت هوشمند یاری نمود و به صورت کاربردی به آنان نشان داد .

کلمات کلیدی:
داده کاوی، درخت تصمیم گیری، رضایتمندی، مشتریان آبفا، نرمافزار وکا

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/427542/