مقایسه ی کیفیت عملکرد، کیفیت ارتباطات و انسجام خانوادگی دانش آموزان کاربر شبکه های اجتماعی مجازی و غیرکاربر

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 725

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSYCHOCONF03_053

تاریخ نمایه سازی: 27 بهمن 1394

Abstract:

هدف پژوهش حاضر، مقایسه کیفیت عملکرد، کیفیت ارتباطات و انسجام خانوادگی دانش آموزان کاربر و غیر کاربرشبکه های اجتماعی مجازی بود. روش پژوهش از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه ی آماری پژوهش را کلیهی دانش - آموزان پسر مقطع متوسطه ی دوره ی دوم (دبیرستان) مدارس شهر اردبیل با دامنه ی سنی 21-14 تشکیل می دادند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ی تعداد 375 دانش آموز مورد بررسی قرار گرفت. برای گردآوریداده ها از پرسشنامه ی ابزار سنجش خانواده (FAD)، پرسشنامه ی الگوی ارتباطات خانواده و پرسشنامه ی انسجامخانواده و یک پرسشنامه محقق ساخته در مورد شبکه های اجتماعی استفاده شد. داده ها از طریق ابزارهای توصیفی وآزمون های آماری تحلیل واریانس (ANOVA) و یومان ویتنی تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که در متغیرهایکیفیت عملکرد خانواده و ارتباطات خانوادگی، بین دانش آموزان کاربر شبکه های اجتماعی مجازی و دانش آموزانغیرکاربر تفاوت معناداری وجود دارد بدین صورت که کیفیت عملکرد و کیفیت ارتباطات خانوادگی دانش آموزان کاربرشبکه های اجتماعی در مقایسه با دانش آموزان غیر کاربر ضعیف می باشد اما از لحاظ انسجام خانواده بین دو گروه تفاوتمعناداری مشاهده نشد.

Authors

علی حسین زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد رشتهی مشاوره خانواده دانشگاه محقق اردبیلی

علی خالق خواه

استادیار علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

علی رضایی شریف

استادیار علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

حسین قمری گیوی

دانشیار مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • اسلامی، مروارید، 1391، بررسی شبکه‌های اجتماعی مجازی و تاثیر آن ...
 • اسلوین، جیمز، 02 20، /ینترنت و جامعه، ترجمه‌عباس گیلوری و ...
 • افراسیابی، محمدصادق، 1392، مطالعات شبکه‌های اجتماعی و سبک زندگی جوانان، ...
 • آریانی‌قیزقاپان، ابراهیم، 1393، نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی بر قابلیت‌های پژوهشی ...
 • آقابایی، عزیزاله باقری، سهیلا؛ باقری، محبوبه، 1392، اینترنت و روابط ... [مقاله کنفرانسی]
 • آقانوری، سحر، 1390، بررسی انگیزه و تمایلات کاربران اینترنتی برای ...
 • لالی، اسماعیله بابایی، ناهید، 1393، بررسی عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر ...
 • آسیب شناسی فردی و اجتماعی کاربران اتاقهای گفتگو (چت روم) در ایران [مقاله کنفرانسی]
 • ثنایی، باقر، 1379، مقیاس‌های سنجش خانواده وازدواج، چاپ اول، تهران: ...
 • آسیب شناسی خانواده ایرانی درعرصه شبکه های اجتماعی مجازی [مقاله کنفرانسی]
 • رحیمی، محمد 1391، عوامل اجتماعی موثر بر شکاف نسلی، مطالعه ...
 • رحیمی، مهدی؛ مزیدی، محمد؛ زارع، مریم، 1393، رابطه سبکه‌های درون‌سازی ...
 • زارع مقدم، علی اکبر .(1385). بررسی اثربخشی آموزش های شناختی-رفتاری ...
 • زارع، مریم؛ سامانی، سیامک، 1387، بررسی نقش انعطاف‌پذیری _ انسجام ...
 • شهابی، محمود؛ بیات، قدسی، 1391، اهداف و انگیزه‌های عضویت کاربران ...
 • عاملی، سعیدرضا؛ حسنی، حسین، 1391، دوفضایی شدن آسیب‌ها و ناهنجاری‌های ...
 • عدلی‌پور، صمد؛ سپهری، آسیه؛ علی‌زاده، محمد حسین، 1392، شبکه‌ی اجتماعی ...
 • تلفن: 6 - 88556493 - 21 0 دورنگار: 18 1 ...
 • عدلی‌پور، صمد؛ ملکیان، مرتضی؛ حاجیانی، سمیره، 1393. آسیب‌شناسی شبکه‌های اجتماعی ...
 • فراست، زهرا، 1381، بررسی و مقایسه‌ی منبع کنترل و رضایت ...
 • کدیور، پروین؛ اسلامی، ع؛ فراهانی، م، 1383. بررسی رابطه‌ی ساختار ...
 • کورش‌نیا، مریم، 1385، بررسی تاثیر ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده بر ...
 • مزینانی، کاظم، 1392، بررسی رابطه شبکه‌های اجتماعی مجازی و هویت ... [مقاله کنفرانسی]
 • نرس، ا. رادنی، 2009، سنجش خانواده: کاربرد آزمون‌های شخصیت برای ...
 • نوغانی، محسن؛ چرخ‌زرین، مرتضی؛ 1392، بررسی تاثیر فیس‌بوک بر سرمایه‌ی ...
 • تلفن: 6 - 88556493 - 21 0 دورنگار: 1 1 ...
 • Anderson, C. 2006. The long tail: how Endless choice is ...
 • Bartholomew, Mitchell K; Schoppe-Su livan, Sarah J; Glassman, Michael; Dush, ...
 • Blaske, D.M., Borduin, C.M., Henggeler, S. W., & Mann. B. ...
 • Boyd, D., Ellison, N. 2007. Socil network Sites Definition, History, ...
 • Brubaker, E. V. 2013. The Relationship Between _ Activity and ...
 • Epstein, N.B. Bishop, D.S & Levin, S. 1996. The Mc ...
 • Fitzpatrick, M.A., & Koener, A.F, 2004. Family com munication schema ...
 • Gjoka, Mina, 2012. Measuremet of Online Social Network, Proquest LLC, ...
 • Heiberger, G., Hraper, R. 2008. Have you facebook Asti Lately? ...
 • Joinson, A. N. 2008. Looking at, Looking uo or Keeping ...
 • Kraut, R., Patterson, M., Lundmark, V., Kiesler, S., Mukopadhyay T, ...
 • Lingren, M. G. 2007. Creating sustainable families. Lincoln: Cooperative extension. ...
 • Marlow, C. 2006. Investment and Attention in the weblog Community. ...
 • Nielson, J.2006 Hupertext and Hyper Media In: Carter C, Peel ...
 • osrien, s.j. 2011. Facebook and other Internet use and the ...
 • Olson, D. H. 1999. Circumplex Model of marital & family ...
 • Pempek, T., Yermolayeva, Y., Calvert, S. 2009. College students socil ...
 • Silburn, S., Zubrick S., De Maio, J., Shepherd, C., Griffin, ...
 • Thompson, L. A., Dawson, K., Ferdig, R., Black, E.W., Boyer, ...
 • نمایش کامل مراجع