راهبردهای مدیریت سوخت CNG در یک موتور پایه گازسوز

Publish Year:

1387

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

2,117

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CNGCONF01_006

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1386

Abstract:

در این مقاله به بررسی راهبردهای مدیریت هوشند سوخت CNG در موتور ملی پای - ه گ - از س - وز ای - ران خ - ودروEF7 پرداخته می شود . در این موتور سوخت گاز طبیعی فشرده به عنوان سوخت اصلی و سوخت بنزین یه عنوان سوخت دوم در نظر گرفته شده است . در این محصول به منظور عملکرد موثر موتور در حالت گاز سوز و در شرایط کاری مختلف، تدابیر سخت افزاری و نرم افرار ی متنوعی اندیشیده شده است که در این مقاله به طور اجمالی مرور می شود