بررسی اثر خصوصیات ویژه شرکت و عوامل محیطی بر عملکرد استراتژیک بازاریابی شرکتهای صنایع غذایی صادرکننده کالا در استان خراسان

Publish Year: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,247

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSM02_031

تاریخ نمایه سازی: 24 آذر 1386

Abstract:

این تحقیق به بررسی اثر خصوصیات شرکت و ویژگیهای محیطی بر روی عملکرد استراتژیک بازاریابی صادرات شرکتهای صادر کننده کالا (صنایع غذایی) در استان خراسان می پردازد. داده ها از طریق پرسشنامه و بررسی های کتابخانه ای جمع آوری گردیده است. نتایج نشان دهنده این است که خصوصیات ویژه شرکتهای مورد مطالعه و خصوصیات محیطی اثر معناداری روی عملکرد استراتژیک بازاریابی صادرات شرکتهای صادرکننده دارند، ولی درجه اهمیت آنها بایکدیگر متفاوت می باشد

Authors

حسین وظیفه دوست

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

انوش امیدی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی - گروه سرمایه گذاری پارت سازان