تأثیر کاربرد کود دامی و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی همیشه بهار Calendula officinalis L درشرایط تنش خشکی

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 539

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HHMM01_166

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394

Abstract:

به منظور بررسی اثر تنش کم آبی و کاربرد کود دامی و نیروژن بر خصوصیات رشدی گیاه دارویی همیشه بهار آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در دانشگاه پیام نور سمنان در سال 1392 اجرا گردید. تیمارها آزمایشی شامل تنش کم آبی در سه سطح (آبیاری پس از 40،80 و 120 میلیمتر تبخیر از سطح تشتک تبخیر کلاس A ) و کود دامی به همراه نیتروژن در پنج سطح، نیتروژن توصیه شده ( 90 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص) مصرف 75 % کود نیتروژن + 10 تن در هکتار کود دامی،مصرف 50 % کود نیتروژن + 20 تن در هکتار کود دامی، مصرف 25 % کود نیتروژن + 30 تن در هکتار کود دامی و عدم مصرف کود نیتروژن + 40 تن در هکتار کود دامی بودند . نتایج نشان داد تنش کم آبی بر تعداد طبق در متر مربع، تعداد دانه در طبق، قطر طبق، عملکرد دانه و شاخص برداشت معنی دار بود. بیشترین تعداد دانه در طبق، قطر طبق، تعداد طبق در متر مربع، عملکرد دانه و شاخص برداشت از سطح 40 میلیمتر تبخیر بدست آمد. کاربرد کود دامی به همراه نیتروژن بر وزن صد دانه، تعداد طبق در متر مربع، عملکرد دانه و شاخص برداشت تأثیر معنی داری داشت. بالاترین شاخص برداشت به میزان 16/43 درصد از عدم مصرف کود نیتروژن + 40 تن در هکتار کود دامی بدست آمد. اثر متقابل تنش کم آبی و کاربرد کود دامی به همراه نیتروژن بر وزن صد دانه، تعداد طبق در متر مربع و عملکرد دانه معنی داری بود. به نظر می رسد با افزایش شدت تنش، افزایش میزان مصرف کود دامی نسبت به کود معدنی تأثیر بیشتری دارد.

Authors

سعیده رشیدی

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور مهدیشهر

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • امید بیگی، ر . 1379. رهیافت های تولید و فرآوری ...
 • احترامیان، ک. 1381. تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و تاریخ ...
 • سرمدنیا، غ و ع. کوچکی. 1376. جنبه های فیزیولوژیکی زراعت ...
 • رحمانی، ن.، ع.ر.ولد آبادی، ج. دانشیان، و م.بیگدلی. 1378. تاثیر ...
 • رضائی نژاد، ی. و م. افیونی. 1379. اثر مواد آلی ...
 • کوچکی، ع.، ع. نخفروش، و ح. ظریف کتابی.1376. کشاورزی ارگانیک، ...
 • صفی خانی، ف.1386. تاثیر تنش خشکی بر عملکرد کمی و ...
 • علی آبادی فراهانی، ح.، م.ح. لباسچی، ا.ح. شیرانی راد، ع.ر. ...
 • تاثیر مقادیر و روشهای مصرف نیتروژن بر عملکرد اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis. L) [مقاله کنفرانسی]
 • لباسچی، م.ح. 1379. بررسی جنبه های اکوفیزیولوژی گل راعی در ...
 • میر شکاری، ب.، ص. دربندی و ل. اجلالی. 1386. اثر ...
 • ناصری پور یزدی، م.ت. 1370. بررسی NPKاثر بر رشد و ...
 • محمد زاده، ع. و ح. میوه چی لنگرودی. 1377. روش ...
 • ولد آبادی، .، م.د. ظاهری، ق. نورمحمدی و ا. هاشمی ...
 • Hsiao, T. C. 1973. Plant responses to water stres. Annual ...
 • Hassani Malayeri, S., R. Omidbaigi, and F. Sefidkon. 2004. Effect ...
 • Jangir, R. P. and R. Singh. 1996. Effect of irrigation ...
 • Arganosa, G. C., F. w. Sosulski, and A. E. Slikard. ...
 • نمایش کامل مراجع