بررسی نقش تبلیغات و ترفیع پولی برتداعی و وفاداری به برند در مصرف کنندگان فرآورده های لبنی کاله شهر شیراز

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 582

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMNGCONF01_350

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394

Abstract:

دردنیای پرچالش امروزی و شرایط پیچیده رقابتی بدست آوردن جایگاه مناسب در ذهن مصرف کننده بصورتی که مصرف کننده وفادار به شرکت بماند ازاهمیت بسزایی برخوردار می باشد. تمامی افراد با گزینه های بسیاری برایکاهش زمان تصمیم گیری و انتخاب مواجه هستند. بر این اساس توانمندی برندها در ساده سازی تصمیم گیری مشتری ها و تعریف انتظارات آنها بسیار ارزشمند است.شرکتها به منظور وفاداری مشتریان بدنبال طراحی و اجرای استراتژی های موثردر ارتباطات بازاریابی هستند که باعث حفظ ارتباطات آنها با مشتریان و بهبود مداوم آن گردد.پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها جز پژوهشهای توصیفی از نوع همبستگیمی باشد.جامعه آماری این تحقیق شامل 0011 نفر از مصرف کنندگان محصولات لبنی کاله در شهر شیراز می باشد. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان وکرجسی استفاده گردیده و به منظور جمع آوری داده ها با توجه به جمعیت جامعه آماری تعداد ۶1۳ نفر بصورت تصادفی انتخاب شد. . داده هااز طریق نرم افزار22Spss موردتجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج بدست آمده حاکی از آنست که نگرش افراد نسبت به تبلیغات برتداعی برند تاثیر مثبت و معنا داری وترفیع پولی برتداعی برند تاثیر منفی و معنا داری دارد . همچنین تداعی برند بر وفاداری به برند تاثیر مثبت و معناداری دارد ولی بین ادراکات مصرف کننده از هزینه تبلیغات با تداعی برند ارتباط معناداری یافت نشد

Keywords:

تبلیغات /ترفیع پولی /وفاداری برند /کاله /مصرف کننده

Authors

سونیا بهزادی نسب

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی و

فضل الله کاظمی

استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Managing Brand equity. New york:The Free press. .Aaker, D. (1991) ...
 • Managing Brand equity: capitalizing on the value of a brand ...
 • Aaker, D. (1991). Managing brand equity: capitalizing on the value ...
 • Aaker, D. & Jacobson, R: (1994). The financial information content ...
 • Custo mer-based brand equity, equity drivers, and customer loyalty in ...
 • Baloglu, S. (2002). Dimensions of customer loyality: separating friends from ...
 • Boo S., Busser J & Baloglu S. (2009). A model ...
 • Beristain, J. J. & Zorrilla, P. (2011). The relationship between ...
 • Buil Isabel, Leslie dechernatony, Eva Martine. (2011). Examining the role ...
 • Confirming satisfaction as on attitude within the service - buying ...
 • Building Customer - Based Brand Equity: able print for creating ...
 • Brand Equity Management in a Multichannel Multimedia Retail Environment, Journal ...
 • How Do Brands Create Value?, Marketing management, pp. 27-31..Keller, K.L. ...
 • Marketing Management: Analysis planning, _ mp lementation and control. 10 ...
 • marketing management, prentice hall of India, new delhi. .Kotler, Philip. ...
 • Laroche, M., chankon K., Lianzi. (1996). Brand familiarity and confidence ...
 • Low S.G. Mohr J.J. (2000). Advertising VS.Sales promotion: a brand ...
 • Mackay, M.M. (2001). Evaluation of brand equity measures Further empirical ...
 • Estvategina de promotion e imagen de marca: influencia deltipo .Martinez ...
 • Meller, J. J. & Hansan, T. (2006). An empirical examination ...
 • The effect of promotion type and benefit congruency on brand ...
 • Whence consume loyality? jourmal of Marketing special Issue; 63: 33-44..Oliver, ...
 • Rio A, Vazquez R, & Iglesias V. (2001). The effects ...
 • IMC, The Next Generation: Five Steps For delivering Value and ...
 • Shimp T.A. (2010). Advertising promotion and other aspect of integrate ...
 • Tong X. Hawley J. (2009). Measuring customer- based brand equity: ...
 • Trehan, M. Trehan, R. (2007). Advertising and sales management. New ...
 • Tustin. D.H. (2002). The relationship between above-the-line advertising and below-the-line ...
 • Yoo, B., Donthu, N. & Lee, S. (2000). An Examination ...
 • نمایش کامل مراجع