بررسی روش رایج آموزش ریاضی به روش دستگاه اصل موضوعی

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,103

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ASIBCONF01_021

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1394

Abstract:

هدف این مطالعه که به روش توصیفی ازنوع زمینه یابی انجام گرفته است بررسی روش رایج اموزش ریاضی به روش دستگاه اصل موضوعی درکشور ایران می باشد دراین مطالعه 62نفر ازمعلمان ریاضی شرکت کننده درسیزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران درسال تحصیلی 92-93 بطور تصادفی انتخاب شدند ابزار اندازه گیری برای بررسی درک و فهم معلمان ریاضی ازاصول موضوعه براساس پرسشنامه محقق ساخته طراحی شده است به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده ازپرسشنامه روش امارتوصیفی مورد استفاده قرارگرفت روایی صوری و محتوایی پرسشنامه نیز توسط تعدادی ازاساتید ریاضی و آموزش ریاضی دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی تایید شد و ضریب الفای کرونباخ پرسشنامه 0/71 به دست امد که این مقدار وضعیت مناسبی را درمورد پایایی آن نشان میدهد یافته های تحقیق بیانگر آن است که اغلب معلمان ریاضی روش رایج اموزش ریاضی درکشورایران را روش اصل موضوعی و کاملا رسمی میدانند براساس عملکرد معلمان درپرسشنامه میتوان گفت که اغلب آنها درکاربرد اصول موضوعه درریاضیات دبیرستانی مشکلاتی دارند لذا درراستای نتایج و تعاریف بدست آمده ازاصول موضوعه و تفکر اصل موضوعی پیشنهاد میشود که هنگام تدریس یک مفهوم ریاضی استنباط بعضی ازگزاره ها مشکل است و یا ازسطح درک و فهم دان شاموز خارج است

Authors

راضیه بایسته

دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش ریاضی و دبیر ریاضی شهرستان بروجرد،

ابراهیم ریحانی

استادیار گروه ریاضی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • اصلاح‌پذیر، بهمن؛ بروجردیان، ناصر؛ رحمانی، عزیزه؛ رستمی، محمدهاشم؛ رضوی، اسدالله؛ ...
 • امید، مسعود (1380). درآمدی بر فلسفه‌ی ریاضی دیدگاه‌ها _ برهان‌ها. ...
 • بروجردیان، ناصر (1382). نقش اصول موضوعه در ریاضیات دبیرستان، مقاله ...
 • بروجردیان، ناصر (1393). اصول‌موضوعه و تعریف‌نشده‌ها در ریاضیات، مجله پایا، ...
 • ریحانی، ابراهیم (1384). معرفی نظریه‌ی پیاژه و نظریه‌ی فن‌هیلی- فن‌هیلی ...
 • کدیور، پروین (1387). روانشناسی تربیتی. (چاپ دوازدهم). تهران: سمت. ...
 • گرینبرگ، ماروین‌جی (1370). هندسه‌های اقلیدسی و نااقلیدسی (م. ه. شفیعیها، ...
 • we teach Modern mathematics? American Scientist, Jan/Feb, 16- Shouldه Dieudonne, ...
 • AUSUBEL, D.P.)1968(Educational Psychology: A Cognitive View. New York: Holt, Rinehartand ...
 • Baroody, A. J. (1987). Children:s mathematical, thinking: A developmental framework ...
 • Bell, A.W. (1976). _ study of pupils proof- explanations in ...
 • Clements, M.A. & Ellerton , N. F. (1996) Mathematics education ...
 • Davis, P.J & Hersh R (1983). The Mathematical Experience. Pelican ...
 • Jamison, R, E (1999). Learning the Language of Mathematics. At ...
 • Kline, M. (1977). Why the professor can not teach. St. ...
 • Kuhn, Deanna (2008). Education for thinking. United states of American: ...
 • نمایش کامل مراجع