بررسی تاثیر مداخلات آموزشی بر مشارکت اجتماعی معلولین جسمی و حرکتی :یک مرور نظام مند

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,018

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ASIBCONF01_368

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1394

Abstract:

هدف: اگرفردی بر اثر معلولیت سیستم اجتماعی موجود در آن دگرگون شود، توانایی نسبی استقلال و اتکا به خود و از همه مهمتر مشارکت در جامعه از بین برود و برای انجام امور زندگی به سایرین متکی گردد، بی تردید تغییرات رفتاری به عنوان پیامدآن رخ خواهد داد .کسب مهارتهای متعدد میتواند کمکی در راستای افزایش مشارکت در جامعه و... تعریف شود. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر مداخلات آموزشی بر روی مشارکت اجتماعی این گروه در چارچوب مرور نظام مند بوده است. روش بررسی: در این مطالعه از روشهای گوناگون جستجوی بانکهای خارجی و داخلی و جستجوی دستی استفاده شود.مطالعات اصیل مشاهده ای به زبان فارسی و انگلیسی، بدون محدودیت زمانی خاص وارد این مطالعه شده و مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها: مداخلات صورت گرفته بر روی معلولین به 5دسته تقسیم شد. که به ترتیب به بررسی یافته های مرتبط با آموزش مهارتهای زندگی، آموز مهارتهای اجتماعی، آموز مهارتهای دیگر)آموز خودکارآمدی و بر قراری ارتباط(، توانبخشی مبتنی برجامعه و مشارکت اجتماعی و در دسته پنجم مطالعاتی قرار گرفتند که به بررسی کیفیت زندگی معلوولین پرداخته اند که در راستای آموزشهای متعدد میتوان سبب افزایش آن شد. نتیجه گیری: نتایج موید این است که با توجه به ویژگی های خاص معلولین، این گروه نیازمند کسب آموزشهای متعددی جهت افزایش ارتباطات اجتماعی، کی.یت زندگی، سطح سازگاری فردی اجتماعی، افزایش هم کاری، کاهش نشانه های نقص مهارتهای اجتماعی و ... و در نهایت افزایش مشارکت اجتماعی معلولین جسمی و حرکتی است.

Keywords:

معلولیت جسمی و حرکتی , مداخلات آموزشی , مشارکت اجتماعی

Authors

پریا پورحسین هندآباد

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

مصطفی اقلیما

استادیار، عضو هیات علمی گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

ملیحه عرشی

استادیار، عضو هیات علمی گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

زهرا تقی نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Mirkhani, m. Principles of Rehabilitation, Tehran University of Social Welfare ...
 • Kruege, D. W., & Collins, L. B. Rehabilitation Psychology: C ...
 • Irfana, A., & Muhammad Akram, N. Self-Concept and Social Adjustment ...
 • Moradi, A. Kalantari, M. Effectiveness of Life Skills Training on ...
 • Karimi dermani, _ Rehabilitation goups with special emphasis on the ...
 • Khan KS, Kunz R. Systematic review to support evidence- based ...
 • Ahmadkhani, h. Effects of c ommunication skills training _ social ...
 • Bozorgi, f. Effectiveness of social skils training on Internet addiction ...
 • Arshi, m. Moradi gheshlaghi, sh. [Examine the relationship between social ...
 • Birami, mansoor. Moradi, alireza. The effects of social skills training ...
 • Bagheri Banjar, a. Rahimi, m. Relationship of Community citizens with ...
 • Ghoreyshi, f. Alizade aghdam, M. Torkamani, a. Factors affecting the ...
 • Zare shahabadi, a. Noriyan najaf, M. Examine the relationship between ...
 • Atari, u and Shahni, m. Ashor, y. Kochaki, m. Bashlide, ...
 • Ahmadi, a. Ghasemi, a. Impact on the social development of ...
 • Mohamadi, f. Frozen, A.S. Facilitators and inhibitors of social partnerships ...
 • Toyserkani raveri, m. Yonesi, j. Yosefi loye, m. Effectiveness of ...
 • Sakoglo, t. Tarjome: mahdaviyan, m. Effectiveness of social skills training ...
 • Panahi, m. Dehghani, h. Factors affecting the happiness of students ...
 • Behpazhoh, A. Barati, h. pourmohamad rezaye tajrishi, m. sajedi, f. ...
 • Tabaeiyan, r. Kalantari, m. Amiri, sh. Neshatdost, h. Molavi, h. ...
 • Bayanzade, A. Arjomandi, Z, The effects of social skills training ...
 • Taghinezhad, Z. Eghlima, m. Arshi, m. Pourho seenhendabad, P. Effectiveness ...
 • Eghlima, m. Baniasad, A. The effectiveness of life skills training ...
 • Mahvash _ osfaderani, A. Effectiveness of social skills training and ...
 • B aghayimo ghadam, G. Malekpour, m. Amiri, sh. Molavi, h. ...
 • Moradi, a. kalantari, m. Life Skills Training _ the psychological ...
 • Hydrypour, M. Mashhadi, A. Effectiveness of social skills training _ ...
 • Mostamali, F. Hoseeninan, S. Yazdi, m. The effects of social ...
 • S harifidaramadi, P. The effects of social skills training, cognitive ...
 • Moradi, a. Amiri, sh. Malekpour, m. molavi, h. Nori, a. ...
 • Heydarour, s. Dokaneyifard, f. Bahari, s. The impact of effective ...
 • Shahivandi, Ahmad. Mohamad, Masoud. Tahmine, Soltani. Maryam, Soltani. The role ...
 • Nasiripour, A. Tabibi, g. Afkar, a. Kamali, m. Effect of ...
 • Hatamizade, N. Aminzade, a. Mirkhani, m. Kazemnejad, a. , study ...
 • Pourho seenhendabad, P. Assessment of quality of life, physical disabilities ...
 • Bakhtiari, M. Salehi, m. Zaeri, f. Yavari, p. delpishe, a. ...
 • P ourho _ eenhendabad, P _ Taghinezhad, Z. Assessment of ...
 • نمایش کامل مراجع