اثربخشی مداخلات روانی اجتماعی بر سازگاری اجتماعی سالمندان : یک مطالعه نظام مند

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 972

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ASIBCONF01_749

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1394

Abstract:

امروزه جمعیت سالمندان درسراسر دنیا روبه افزایش است و بیماریها ومشکلات حاصل ازاین مرحله تکاملی می تواند به شدت برکیفیت زندگی و سازگاری فردی - اجتماعی تاثیر گذار باشد هدف ازاین پژوهش بررسی مداخلات روانی - اجتماعی برروی سالمندان و تعیین اثربخشی این مداخلات درجهت سازگاری اجتماعی این گروه می باشد باجستجوی نظام مندمقالات موجود دربانکهای اطلاعاتی داخلی و خارجی و با استفاده ازکلمات کلیدی مرتبط انگلیسی و فارسی بامرور تحلیل ودسته بندی مداخلات روانی - اجتماعی انجام شده برروی سالمندان میزان اثربخشی این اقدامات برسازگاری اجتماعی سالمندان تحلیل شد بطور کلی مداخلات انجام گرفته برروی سالمندان به دودسته تقسیم میشوند دسته اول شامل فعالیت ها واموزشهای گروهی برکارکرداجتماعی است که برروی سالمندان باهدف تطبیق با این دوره اززندگی و افزایش کیفیت زندگی آنها و به تبع آن افزایش سازگاری آنان انجام میشود این قبیل مداخلات ازطریق راهکارهایی چون فعالیت های گروهی و آموزشی درسالمندان انجام میشود دسته دوم فعالیت ها و اموزشهای گروهی برکارکرد روانی سالمندان درجهت توانمندی این گروه ازافراد جامعه معروفند هدف ازاین مداخلات روانی - اجتماعی بهره گیری ازنوع مداخله ی صورت گرفته به منظور افزایش سازگاری اجتماعی سالمندان است

Authors

زهرا تقی نژاد

کارشناسی ارشدمددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران نویسنده مسئول

مصطفی اقلیما

استادیار عضو هیئت علمی گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

ملیحه عرشی

استادیار عضو هیئت علمی گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

پریا پورحسین هندآباد

دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Hekmatpou, D. Shamsi, M. Zamani. The effect of healthy lifestyle ...
 • Statistical Center of Iran (2011). ...
 • Pollack, Otto and Heathers, Glen. "Social Adjustment in Old Age: ...
 • State Welfare Organization, Empowering the Elderly plan (2009). ...
 • Stewart M, Craig D, MacPherson K, Alexander S(2001). Promoting positive ...
 • BackerG. Social group work in a group practice. Group work ...
 • Nikparvar, R. Introduction to Life Skills Training Program: Publications cultural ...
 • Ghasemi, A. The effectiveness of group-based theory of hopes'Snyder On ...
 • Mirzayi, M. Eghlima, M. Raheb, Gh. Arshi, M. Evaluate the ...
 • Golkarami, Sh. Empowerment effect on reducing depression in the elderly ...
 • Hajazi.The effect of education on knowledge about he alth-promoting behaviors ...
 • Azh, N _ Education and social support on quality of ...
 • Sheyani, M. Effect of community-bas ed rehabilitation program on quality ...
 • 6 -Khoshkonesh, A. Effects of Cognitive group counseling on anxiety ...
 • Arnetz BB, Eyre M, Theorell T. Social activation of the ...
 • . Baniasad, A. The effectiveness of life skills training to ...
 • Mahvash Varno osfaderani, A. Effectiveness of social skills training and ...
 • Hydrypour, M. Mashhadi, AA. Nekah, M. Effectiveness of social skills ...
 • Donmez L, Gokkoca Z, Dedeoglu N. Disability and its effects ...
 • Mellor D, Russo S, McCabe MP, Davison TE, George K. ...
 • Barrett C, Smerdely P. A comparison of community-b ased resistance ...
 • Albukard M, Ramezani R, Arizi F. [Assessment of quality of ...
 • Rao R. C erebrovascular disease and late life depression: an ...
 • Vahdaninia M, Goshtasebi A, MontazeriA, Maftoun F. Health-related quality of ...
 • Dadkhah A. System Services Aging in America, and Japan's Strategic ...
 • Nejati V. Assessing the health status of elderly people in ...
 • Salar A. Effect ongoing consultation _ quality of life of ...
 • Phone: 09 169569901 Postal Code: 68471-19 177 ...
 • نمایش کامل مراجع