بررسی تاثیر دمای محیط بر جذب عناصر فسفر و نیتروژن در چند پایه تجاری پسته در شرایط کنترل شده

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,851

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCSAPI01_018

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1394

Abstract:

به منظور بررسی تاثیر دماهای مختلف محیط بر جذب فسفر و نیتروژن برگ، ساقه و ریشه نهال های پسته، یک آزمایش فاکتوریل با دو فاکتور شامل چهار سطح دمایی 10،15،25،20 و سه پایه تجاری پسته بادامی زرند، قزوینی، سرخسی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه اجرا شد. بذور پس از جوانه زنی در گلدان های پلاستیکی حاوی پرلایت، ماسه و کود دامی به ترتیب به نسبت 1:3:3 کشت و تا مرحله 15 برگی در گلخانه نگه داری شد. سپس به ژرمیناتور جهت اعمال تیمارهای دمایی به مدت 15 روز منتقل شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر متقابل پایه و دما بر میزان جذب فسفر و نیتروژن ریشه در سطح یک درصد معنی دار گردید و برای میزان جذب فسفر برگ و نیتروژن ساقه در سطح پنج درصد معنی دار گردید. نتایج مقایسه میانگین نشان داد میزان جذب عناصر فسفر و نیتروژن در پایه های بادامی زرند و قزوینی بیشتر از پایه سرخسی است. افزایش دمای محیطمیزان نیتروژن و فسفر، برگ، ساقه و ریشه پایه های مورد بررسی را به طور معنی داری کاهش داد در دماهای پایین میزان نیتروژن و فسفر برگ، ساقه و ریشه در پایه قزوینی بیشتر از دماهای بالا بود. بیشترین میزان نیتروژن و فسفر ریشه در پایه بادامی زرند در دمای 10C وکمترین میزان آن در پایه سرخسی در دمای 25C حاصل شد با افزایش میزان سوخت وساز و فتوسنتز در دماهای بالا نسبت به دمای پایین بخش اعظم عناصر جذب شده به مصرف گیاه می رسد و سبب کاهش میزان عناصر در اندام های هوایی و ریشه در دمای بالا می گردد

Authors

هاجر حکم آبادی

دانشگاه شاهرود، دانشکده کشاورزی، شاهرود ، ایران

مهدی رضایی

دانشگاه شاهرود، دانشکده کشاورزی، شاهرود ، ایران

حسین حکم آبادی

مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان ، شاهرود، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • ابریشمی، م ح .1373. پسته ایران شناخت تاریخی. مرکز نشر ...
 • -امامی، ع.1375. روش‌های تجزیه گیاه. جلد اول، انتشارات سازمان تحقیقات ...
 • Cornillon P)1974(Behavior of the tomato in terms of substrate temperature. ...
 • Cumbus IP., Nye PH.(1981). Root zone temperature effects ongrowth and ...
 • Domisch T., Fine r L., Lehto T., Smolander A.) 2002(: ...
 • Gosselin A., H J. Trudel.(1983). Interactions between air and root ...
 • Hussain A., Maqsood MA.)2011.(. Root zone temperature influences nutrient accumulation ...
 • Lee SH., Singh AP., Chung GC., Ahn SJ., Noh EK., ...
 • Lyr H., Garbe V.) 1995(Influence of root temperature on growth ...
 • Nielsen K F., R. _ Halstead., A. J. Iviaclean., R. ...
 • Nielsen K F., R. L. Halstead., A. J. Maclean., R. ...
 • Pregitzer K.S., King J.S.(2005). Effects of soil temperature on nutrient ...
 • Urrestarazu M., Salas MC, , Valera D., Go me A., ...
 • Xu Q., Huang B .)2006(.Seasonal changes in root metabolc activity ...
 • نمایش کامل مراجع