اثربخشی آموزش کارآفرینی برافزایش فعالیت کاریابی زنان جویای کارشهرکرد

Publish Year: 1385
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 535

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_KRAP-9-30_007

تاریخ نمایه سازی: 17 فروردین 1395

Abstract:

هدف این مقاله بررسی تاثیر اموزش کارافرینی برافزایش فعالیت کاریابی زنان بیکار شهرکرد بوده است به این منظور ازبین زنان جویای کار مراجعه کننده به هلال احمر شهرکرد 26نفر به شیوه تصادفی انتخاب و دردوگروه 13 نفری ازمایش و گواه جایگزین شدند به گروه ازمایش اموزش کارافرینی داده شد و گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکردند نتایج تحلیل واریانس حاکی ازآن بود که اموزش کارافرینی فعالیت کاریابی زنان جویای کارشهرکرد را افزایش داده است

Authors

رضوان صالحی نجف آبادی

کارشناس ارشدمشاوره شغلی

محمدرضا عابدی

استادیارگروه مشاوره دانشگاه اصفهان

محمد ربیعی

کارشناس ارشدمشاوره