CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تاریخچه شکل گیری مدیریت آموزشی در جهان

عنوان مقاله: بررسی تاریخچه شکل گیری مدیریت آموزشی در جهان
شناسه ملی مقاله: MEAE01_1421
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه پاکدل - کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد زاهدان
مهسا خاکسفیدی - عضو هیات علمی دانشگاه ولآیت

خلاصه مقاله:
امروزه مدیریت، یکی از مهمترین علوم عصر جدید محسوب گردیده و روز به روز بر اهمیت آن افزودهمیشود. بهطور کلی، مدیریت به موازات پیچیدهتر شدن و محدود شدن منابع مالی و مادی سازمانها،اهمیت بیشتری پیدا میکند. مدیریت آموزشی، یکی از جدیدترین شاخههای علمی – پژوهشی مدیریتاست که اصول و مبانی آن عمدتا ناشی از مطالعات و پژوهشهای صاحبنظران مدیریت در زمینه صنعت،تجارت و آموزش و پرورش است. ساخت نظام آموزشی هر کشوری دربرگیرندهی مجموعهای از نیازهای سازمانهای رسمی آن کشور بوده و عملکرد نظام آموزش و پرورش که مدیران آموزشی اداره آن را برعهده دارند، نه تنها از نظر پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مهم است، بلکه از نظر تأثیری که بر تحرکشغلی و انتظارات دارد، از اهمیت تعیینکنندهای برخوردار است. در این نوشتار به بررسی مفهوم مدیریتآموزشی و اهمیت آن پرداخته می شود. سپس با بررسی تاریخچه تکامل مدیریت آموزشی صاحب نظراناین عرصه نیز معرفی می گردند

کلمات کلیدی:
مدیریت، مدیریت آموزشی، تاریخچه مدیریت آموزشی، دانشمندان مدیریت آموزشی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/445784/