تبیین تأثیرات متقابل رسانه ها و ساختارهای سیاسی بر یکدیگر با استفاده از مبانی ارتباطات سیاسی

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,313

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSCONF03_119

تاریخ نمایه سازی: 27 اسفند 1394

Abstract:

در دوره معاصر، ارتباطات، فعالیت های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را در بر می گیرد و در این میان با پیچیده تر شدن و گسترش جوامع اهمیت ارتباطات در بعد سیاسی نیز روزافزون می گردد تا حدی که باید گفت در شرایط فعلی ارتباطات مایه اصلیزندگی سیاسی است و بدون بهره گیری از وسایل ارتباطی و رسانه های گروهی نظام های سیاسی قادر به نظم بخشیدن در جامعه وشریک ساختن مردم در زندگی سیاسی نیستند. همچنین اعضای جامعه برای ایفای نقش فعال، شرکت در انتخابات و ارتباط متقابل با سیاستمداران به رسانه های جمعی نیازمندند. در ارتباط سیاسی آنچه اهمیت دارد تاثیر بر رفتار است. ارتباط گر سیاسی که در این نوع ارتباط به طور عمده سیاستمدار است سعی می کند با بهره گیری از ابزار مختلف ارتباطی و کاربرد قوانین و تکنیک های لازم بر مخاطبتاثیر گذارد و وی را همواره هماهنگ با برنامه ها و ایده های خود ساخته و با کسب نفوذ و جلب افکار و آرا عمومی مردم، موقعیت خود را تحکیم بخشیده و به گسترش دایره قدرت خود بپردازد. مقصود مقاله کنونی ارائه پاسخ بدین سوال است که اصولاً مفهوم ارتباطات سیاسی تا چه میزان توانایی تأثیرگذاری بر روند جامعه پذیری سیاسی را دارد؟ به بیانی دیگر، تأثیر ارتباطات سیاسی در نظام های مختلف برمیزان آگاهی، مشارکت پذیری، فعالیت تحزبی و ... مردم تا چه میزان می باشد. یافته های مقاله حاکی از این موضوع می باشد که از آنجا که دوران کنونی به عصر فراارتباطات شهرت دارد، تلفیق دو عامل سیاست و ارتباطات مهمترین عامل آگاهی، مشارکت پذیری، فعالیت های تحزبی و در یک کلام جامعه پذیری سیاسی می باشد. نویسندگان در راستای اثبات این موضوع از روش تحلیلی توصیفی و نیز - منابع مکتوب و مجازی بهره گرفته اند.

Authors

یونس فروزان

دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی

حامد فروزان

دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • -Anders _ D &Cornfield, M _ (20 15), The civic ...
 • -Arrow, K. (2003), Social choice and individual values, New York: ...
 • -Beck, U. (2006), The reinvention of politics. Cambridge: Polity Press. ...
 • -Bennett, L. (2003), Lifestyle politics and citizen-c onsumers : Identity, ...
 • -Bennett, W. (2003), New media power: The Internet and global ...
 • -Berman, J& Mulligan, K. (20 12), Issue advocacy in the ...
 • -B lumler, J& Gurevitch, M .(2008), The Crisis in Public ...
 • -B lumler, J& Gurevitch, M. (200 1), The new media ...
 • discontents :Democratizing cyb erspace , Information, C ommunication & Society, ...
 • -Chaffee, S& Metzger, M. (200 1), The end of mass ...
 • -Chambers, S&Costain, A. (2000) , D eliberation, democracy and the ...
 • -Couldry, N. (2009) , Rethinking the Politics of Voice, Continuum ...
 • -Dahlgren, P .(2006), Media, citizens and civic culture, Mass media ...
 • -Dahlgren, p .(2009), Media and Political Engagement, London: Cambridge University ...
 • -Dayan, D _ (2009), Sharing and Showing: Television as Monstration, ...
 • -Dryzek, J.(20 13), Discursive democracy: Politics, policy and political science, ...
 • -Edelman, M. (200 8) , Constructing the political spectacle, Chicago ...
 • -Fenton, N& Downey, J _ (2003), Counter public spheres and ...
 • -Freud, S.(192 1), Group psychology and the analysis of the ...
 • -Fung, A.(2014), One city, two systems: Democracy in an electronic ...
 • _ Gentzkow, M& Shapiro, J. (2006), Media bias and reputation, ...
 • -Grab er, D&Other. (2003), The Internet and politics :Emerging perspectives, ...
 • -Habermas, J. (2005).Theory of communicative action (2 vols.). Cambridge: Polity ...
 • -Hallin, D &Mancini, P. (2004) , Comparing media systems: Three ...
 • -Howard, N. (2006), New media campaigns and the managed citizen, ...
 • -Inglehart, R. (2009) , Modernization and p _ st-mo dernization: ...
 • -Iyengar, &Other. (2008), Selective exposure to campaign c ommunication : ...
 • -Jacobs, R& Shapiro, Y.(20 13), Politicians don't pander: Political manipulation ...
 • -Jenkins, H. (2006) , Convergence culture: Where old and new ...
 • -J ohns ton, R&Other. (2004), The 2000 presidential election and ...
 • -Keane, J. (2003), Global civil society? , London: Cambrige University ...
 • -L ang, K&Lang, G. (1953), The unique perspective of television ...
 • -Leonard, M. (2002) , Diplomacy by Other Means, Foreign Policy, ...
 • -Lessig, L.(201 1), The future of ideas: The fate of ...
 • -Margo lis , M&Resnick, D .(2007), Politics as usual: The ...
 • -Moore, D .(2008), The Opinion Makers: When media polls undermine ...
 • -Mutz, D _ (2007) , Impersonal influence: How perceptions of ...
 • -Patekis, K. (2004), The political economy of the Internet, Media ...
 • -Petty, R& Cacioppo, J. (2002) , Attitudes and persuasion: Classic ...
 • -Rogers, E.(1 997), A history of c ommunication study: A ...
 • -Schiller, D.(1 999)Digital capitalism: Networking the global marketing system, Cambridge, ...
 • -Severin, J& Tankard, K. (200 1) _ C ommunication Theories, ...
 • -Simon, H.(201 1), A behavioral model of rational choice , ...
 • -Sunstein, C .(200 1), Republic. com, Princeton: Princeton University Press. ...
 • -Taithe, B& Thornton. (2009) , Propaganda: Political Rhetoric and Identity, ...
 • -Taylor, P.(1 997): Global C ommunicatios _ International , Affairs ...
 • -Wilhelm, G. (2000) , Democracy in the digital age, London: ...
 • -Young, D &Tisinger, M. (2006) , Dispelling late night myths: ...
 • -Zaller, J.(1992), The nature and origins of mass opinion, New ...
 • نمایش کامل مراجع