CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

شایستگی های مدیریتی، رویکردها و مدلها

عنوان مقاله: شایستگی های مدیریتی، رویکردها و مدلها
شناسه (COI) مقاله: AMTM01_076
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

شیوا الماسی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شهیدچمران اهواز
بلقیس باورصاد - استادیار گروه مدیریت دانشگاه شهیدچمران اهواز
فرج الله رحیمی - استادیار گروه مدیریت دانشگاه شهیدچمران اهواز
سیدعلی واعظ - دانشیار گروه حسابداری دانشگاه شهیدچمران اهواز

خلاصه مقاله:
صاحبنظران یکی از علل مهم در ایجاد ناکامی سازمانها در جهت کسب اهداف خود را نبود کارکنان شایسته و ناتوانی در شناسایی این کارکنان برای سازمان عنوان کرده اند. منابع انسانی بعنوان عامل ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای سازمانها قلب تپنده هر سازمانی است که با انتخاب و انتصاب افرادشای سته میتوان سازمان را به سوی بهرهوری و اثربخ شی سوق دهد. یکی از ا صول سازمانهای موفق در دنیا این ست که فرد منا سب را در جایگاه منا سب قرار میدهند . پس تعیین شایستگی های لازم برای تصدی مشاغل اولین گام سازمانها برای ر سیدن به موفقیت ا ست. یکی از رویکردهای نوین در زمینه آموزش و بهسازی منابع انسانی، طراحی مدلهای شایستگی میبا شد. در مقاله حاضرکو شیده میشود مفاهیم و مدل های مطرح در حوزه مدیریت شایستگی ها و مدلهای شایستگی و پیشینه این مفاهیم مطرح گردد

کلمات کلیدی:
مدیریت منابع انسانی، شایستگی ها، طراحی مدل شایستگی، آموزش و توسعه، رویکرد شایستگی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/455788/