سیرتکاملی نظریه های سازمان ومدیریت

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 5,107

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AMTM01_131

تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1395

Abstract:

اجتماع انسانی ازنخستین روزی که پدیدآمدبطورکامل باخواص روحی وفیزیکی همراه انسان روبه کمال بوده واست .اولین اجتماعی که دربین بشربوجودآمداجتماع خانوادگی بوده که براثرازداواج پیدا شده است. رفته رفته ایناجتماعات گسترده ترشدتاجایی که نیازمندریاست گردید،لذااولین مباحث مدیریت به صورت ریاست فردمدیردرخانواده،رئیس خویشاوندان،رئیس قبیله،رئیس ملت ودیگرمظاهر اجتماعی پدیدارمی شود.بدیهی استدربین یک عده،کسی مقدم می شودکه ازهمه قوی تر،شجاع ترومدبرترباشد.درروندتکامل این قدرت ازنظرتعدادفرزندان،میزان ثروت،علم واخلاق معیاربرتری قرارگرفت تاسرانجام ریاست به کسانی می رسدکه به فنون حکومت،سیاست واداره پیش ازدیگران آشناباشنددراین نوع اجتماعات به تدریج نوعی کنترل مالی،دفترداری وبایگانی که به روی سنگها وتابلوهای گلین نوشته می شودآغازگردید،اگرخواسته شود،مدیریت ازنظراسنادبه جاماندهومکتوب تاریخی بررسی گردد،از" 5000 سال قبل ازمیلاد"اسنادومدارک به جامانده،حاکی ازآن است که یک سری اصول وقوانین مربوط به مدیریت رعایت می شده است.به عنوان مثال؛سومری هادر" 5هزارسال قبل ازمیلاد"برحفظ سوابق،به عنوان یک ابزارکنترل تاکیدداشتند.یامصریهادر" 4هزارسال قبل ازمیلاد"به امورطراحی،برنامهریزی،سازماندهی وکنترل درساخت اهرام ثلاثه اهتمام داشته اند.همچنین مصریها در 2هزارو 700 سال قبل ازمیلاد،ضرورت واهمیت برخوردمنصفانه وصادقانه درمدیریت واستفاده ازمصاحبه برای روان درمانی راامری لازم میدانستند.درهرحال براساس اسنادموجوداین اصول وضوابط بافرازونشیبی تاکنون ادامه داشته ودارد.اماآنچه که مطمح نظرمی باشداین است که مدیریت به عنوان یک رشته دانشگاهی ازحدودصدسال پیش مطرح شده ودسته بندی نظریه های مدیریت درقالب مکاتب مدیریت ازاین زمان به بعدبوده است.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • -اتزیونی، آمیتای، سا زما نهای جدید، ترجمه مسعودرضوی ...
  • استیفن رابینز، مبانی رفتارسازمانی، ترجمه علی پارسائیان، سید محمدا عرا ...
  • اصول مدیریت وسرپرستی، پرویزسعید ی ومحمدرضا نظری ...
  • مدیریت تولید، سیدمهدی الوانی ونصراله میرشفیعی ...
  • -برناردچستر، وظیفه های مدیران، ترجمه محمدعلی طوسی ...