درگیری ذهنی با برند در رسانه های اجتماعی و تاثیر آن بر اعتماد و وفاداری به برندمطالعه موردی: کابران شبکه اجتماعی اینستاگرام

Publish Year:

1394

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

1,279

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AMTM01_189

تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1395

Abstract:

با گسترش نقش رسانههای اجتماعی در زندگی انسان ها، شرکتها میتوانند از این رسانهها برای ارتباط برقرار کردن با مشتریانشان و ایجاد علاقه، اعتماد و وفاداری به برندشان استفاده کنند. هدف این پژوهشبررسی تاثیر ابعاد درگیری مصرف کننده با برند در رسانههای اجتماعی بر اعتماد به برند و وفاداری به برند با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری است. این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام - هستند که 151 نفر در نظر گرفته شدند. برای آزمون فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاریاستفاده شد و تجزیه و تحلیل داده ها بهوسیله نرمافزارهای AMOS و SPSS انجام گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده، درگیری احساسی، اشتراکی و کارکردی بر اعتماد به برند تاثیر مثبت و معنی داری دارند و از طریق افزایش اعتماد مشتریان به برند در رسانه های اجتماعی میتوانند وفاداری آنها به برند را افزایش دهند. نتایج به شرکتها کمک میکند تا با استفاده از پتانسیل های رسانههای اجتماعی و ایجاد رابطه بلندمدت و دوطرفه با مشتریان، مزیت رقابتی ایجاد کرده و به سود بالاتری دست یابند.

Authors

مجیدمحمدشفیعی
مجید محمدشفیعی

استادیار گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان

ریحانه الساداتطبائیان
ریحانه السادات طبائیان

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه اصفهان

هدیتوکلی
هدی توکلی

دانشجوی کارشناسی ارشد MBA دانشگاه اصفهان

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Ashley, C. & Leonard, H. A. (2009). "Betrayed by the ...
 • Blanchard, O. (2011). Social media ROI: Managing and measuring social ...
 • Brodie, R.J. and Hollebeek, L.D. (2011), "Advancing and consolidating knowledge ...
 • Cao, B. L. (2011). Social media: Definition, history of development, ...
 • Calder, B. J., Malthouse, E.M and Schaedel. U, (2009), _ ...
 • Chaudhuri, A. & Holbrook B. M. (2001); "The Chain of ...
 • Cheng, L.-K., Chieng, M.-H., & Chieng, W.-H. (2014). Measuring virtual ...
 • Chiu, C. M., Huang, H. Y., & Yen, C. H. ...
 • Cronbach, L. J. (1970). Essentials of psychological testing. New York: ...
 • D elgado -Ballester, E., Munuera- Aleman, J.L., 2001). Brand trust ...
 • DeRuyter K. Moorman L. & Lemmink J (2001). Antecedents of ...
 • Dick, A.S. and Basu, K. (1994), :Customer loyalty: toward an ...
 • Flanagin, A. J., and Metzger, M. J., 2007. The role ...
 • Grissemann, U. S., & Stokburger- Sauer, N. E. (2012). Customer ...
 • Ha, H.Y. and Perks, H.(2005), Effects of consumer perceptions of ...
 • Ha, Y. H., John, J., Janda, S. & Muthaly, S. ...
 • Hollebeek, L. D., (2011b), "Exploring Customer Brand Engagement: Definition and ...
 • Hong, I.B. & Cho, H. 2011. The Impact of Consumer ...
 • Marketplace: Intermediary Trust vs Seller Trust. International Journal of Information ...
 • Hopman, R. (2012). Social Media Use in Archives and Special ...
 • Horppu, M., Kuivalainen, O., Tarkiainen, A., & Ellonen, H. K. ...
 • Hull, K., & Lewis, N. P. (2014). Why Twitter displaces ...
 • Johns, M. D. (2012). Two SCreen viewing and social relationships: ...
 • Kim, J., Spielmann, N., & McMillan, S. J. (2012). Experience ...
 • Lin, Y. L. (2010). "The relationship of consumer personality trait, ...
 • Meller, J. J. & Hansan, T. (2006). "An empirical examination ...
 • Metzger, M., Flanagin, A., Eyal, K., Lemus, D. and McCann. ...
 • Morgan, R.M., Hunt, S.D. (1994), the C ommitment- Trust Theory ...
 • Neiger, B. L., Thackeray, R., Van Wagenen, S. A., Hanson, ...
 • Pavlou, P. A., Liang, H., & Xue, Y. (2007). Understanding ...
 • Rajah, E., Marshall, R. and Nam, I. (2008). Relationship Glue: ...
 • Rockendorf, D., (201 1).Continental 2011 Social Media Strategy. [Interview] (Personal ...
 • Sashi, C.M. (20 12), "Customer engagement, buyer-seller relationships, and social ...
 • Scott, D. M. (2012). Real-time marketing and PR: How to ...
 • Schau, J. H., Muniz, M. A., & Arnould, J. E. ...
 • Van Doorn, J., Lemon, K. N., Mittal, V., Nass, S., ...
 • Wang, Y. D., & Emurian, H. H. (2005). An overview ...
 • Wigmo, J., & Wikstrm, E. (2010). Social media marketing: What ...
 • Wirtz, B.W., Schilke, O. and Ullrich, S. (2010), "Strategic development ...