تأثیر تغییر اقلیم در رواناب ناشی از ذوب برف مطالعه موردی:(حوضه آبریز شهرچای ارومیه)

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 539

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICDAT01_408

تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1395

Abstract:

با توجه به اهمیت بارش برف در تأمین آب مناطق کوهستانی، برآورد دقیق آب معادل برف و همچنین تغییرات سطح پوشش آن میتواند در بخش های کشاورزی، انرژی، مدیریت مخزن و هشدار سیل مؤثر باشد. در این مطالعه، رواناب حاصل از ذوب برف در حوضه شهرچای تحت شرایط تغییر اقلیم، بررسی شد. برای این منظور نخست سطح پوشش برف برای سال آبی 92 - 91 با استفاده از تصاویر روزانه ماهواره ترا - مودیس با تفکیک مکانی 1 کیلومتر در محیط نرم افزار ENVI استخراج گردید. سپس با استفاده از الحاقیه Hec_GeoHMS در نرم افزار GIS مشخصات فیزیوگرافی حوضه بدست آمد. در مرحله بعد با وارد کردن داده های پوشش برف، متغیرهای هواشناختی و پارامترهای لازم به مدل SRM رواناب ناشی از ذوب برف شبیه سازی شد. در فاز اقلیمی با استفاده از خروجی مدل HADCM3 داده های دما و بارش برای دوره 2030 - 2011 توسط مدل LARS -WG و سناریوهای A1B و A2 و B1 پیش بینی شد. برای برآورد میزان تغییر رواناب ناشی از ذوب برف در شرایط تغییراقلیم میزان تغییرات داده های دما و بارش ماهانه دوره آتی با دوره پایه در طول دوره شبیه سازی به مدل SRM وارد شد. نتایج نشان داد که تحت همه سناریوها رواناب ناشی از ذوب برف در اواخر فصل بهار کاهش مییابد. همچنین دبی اوج در مقایسه با دوره پایه زودتر ظاهر شده و مقدار آن نسبت به دوره پایه بیشتر پیش بینی شد.

Authors

سعید جهانبخش اصل

استاد گروه آب و هواشناسی دانشگاه تبریز

یعقوب دین پژوه

دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

محمدحسین عالی نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد آب و هواشناسی دانشگاه تبریز

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • [] کارآموز م. و عراقی‌نژاد ش. 1393. هیدرولوژی پیشرفته. انتشارات ...
 • شبیه سازی جریان رودخانه با مدل ذوب برف [مقاله ژورنالی]
 • قربانی زاده خرازی ح، صدقی ح، ثقفیان ب، پرهمت ج. ...
 • فتاحی ا، دلاور م. و قاسمی !.1390. شبیه‌سازی رواناب ناشی ...
 • بابائیان، ا. نجفی نیک، ز. زابل عباسی، ف. حبیبی نوخندان، ...
 • Bales R.C. and Cline D 2003. Snow hydrology and water ...
 • Rango A. and Martinec , 1998. The snowmelt runoff model ...
 • Malcher P. and Heidinger M. 2001. Processing and data assimilation ...
 • Seidel K. and Martinec J. 2002. Hydrological applications of Satellite ...
 • Internationl Conference On Sustainable Development With a focus _ Agriculture, ...
 • Tahir A A, Chevallier P, Arnaud Y and Ahmad B ...
 • Yonggang Ma, Yue Huang, Xi chen, Yongping Li, Anming Bao. ...
 • McCuen R. H.1998. Hydrologic analysis and design. Printice-Hall Pub., Inc. ...
 • Racsko, P. Szeidl, L and Semenov, M. A. 1991. Serial ...
 • Semenov M A and Barrow E M.1997. Use of a ...
 • Semenov M A, Brooks R G, Barrow E M & ...
 • Babaeian , Kwon W T and Im E.S.2004. Application of ...
 • Internationl Conference On Sustainable Development With a focus _ Agriculture, ...
 • نمایش کامل مراجع