بررسی کارایی خاکستر پودر لجن فعال اصلاح نشده و اصلاحی به عنوان جاذب زیستی در حذف ازت و فسفر از شیرابه زباله

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 522

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICDAT01_511

تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1395

Abstract:

دفن بهداشتی در دنیا از مهم ترین روش های دفع مواد زاید جامد شهری محسوب می شود. پس از دفن، تغییرات و واکنش های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی مختلفی بر روی پسماند صورت می گیرد. این فعل و انفعالات و تجزیه قسمت الی پسماند به همراه رطوبت خود پسماند و نیز نفوذ رطوبت ناشی از بارندگی به لایه های دفن مایعی بسیار آلوده به نام شیرابه تولید می کند که از جنبه های مختلف زیست محیطی دارای عوامل زیان آور فراوانی می باشد. ازت و فسفر موجود در این نوع آلاینده موجب الودگی آب های سطحی و زیرزمینی می گردد. یکی از روش های تصفیه این گونه پساب ها، سیستم تصفیه مجاز می باشد. در این پژوهش تصفیه شیرابه زباله با استفاده از جاذبه تهیه شده از خاکستر لجن فعال در مقیاس پاپلوت مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه، ابتدا از فرآیند انعقاد وسیله منعقد کننده PAC به عنوان پیش تصفیه و پس از خاکستر لجن فعال به دو صورت اصلاح نشده و اصلاحی در شرایط آزمایشگاهی جهت انجام تسویه نهایی استفاده شد با در نظر گرفتن پارامترهای مهم و مؤثر در این سیستم چون pH2-10 میزان دوز جاذب (1-0/2 g/L) زمان تماس ( 15-150 دقیقه)در درجه حرارت محیط میزان کاهش آلاینده های ازت و فسفر اندازه گیری شد. همچنین از مدل های ایزوترمی لانگمویر و فروندلیچ جهت محاسبه ثابت تعادل از مدل های سینتیکی شبه درجه اول و دوم جهت تعیین سینتیک استفاده گردید. نتایج به دست آمده از آزمایش های مربوط به تصفیه نهایی، حاکی از آن بود که این فرایند ساده و صرف زمان ماند 90 دقیقه و pH برابر 6 و مقدار جاذب 0/6 برای جاذبه خاکستر لجن فعال اصلاح نشده و pH برابر 4 و مقدار جاذب خاکستر لجن فعال اصلاحی کارایی بالاتر از 95% جهت تصفیه شیرابه زباله را داشته باشد. در پیش تصفیه انعقاد هم pH بهینه برابر 6 و مقدار ماده منعقد کننده بهینه mg/L15 بدست امد. ضریب رگرسیون ایزوترم ها نشان داد که این نوع جذب از فرایند تک لایه ای لانگمویر تبعیت می کند همچنین مشخص گردید که سینتیک واکنش جذب از مدل شبه درجه دوم پیشروی مطلوب تری دارد نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که خاکستر تهیه شده از لجن فعال و تصفیه شیرابه زباله کارایی بالایی داشته و با توجه به در دسترس بودن لجن دفعی از تصفیه خانه فاضلاب شهری می توان از خاکستر تهیه شده آن برای حذف ازت و فسفر و دیگر نوترینت های شیرابه زباله استفاده نمود.

Authors

ادریس بذرافشان

دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط،مرکز تحقیقات ارتقا سلامت ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،زاهدان

رضا بدلی

کارشناس ارشد،گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،زاهدان