ارزیابی اقتصادی پروژه های آبخیزداری بر کشاورزی مطالعه موردی : حوزه آبخیز مهر سبزوار

Publish Year: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,504

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IAEC06_108

تاریخ نمایه سازی: 20 بهمن 1386

Abstract:

آبخیزها به عنوان پهنه ای که تمام رواناب ناشی از بارش را دریافت می کنند، مهمترین بخش در برنامه ریزی های مرتبط با استفاده بهینه از منابع آب و خاک، محسوب می گردند . کنترل آب و خاک در آبخیز که با انجام عملیات آبخیزداری صورت می گیرد، تلاشی هماهنگ و یکپارچه است، تا بازده یک آبخیز را به لحاظ کشاورزی، منابع طبیعی و انسانی، اقتصادی سازد . آبخیزداری با اهداف مختلفی ممکن است در حوزه ها صورت پذیرد که کنترل و بهره برداری بهینه از سیلاب، تغذیه سفره، افزایش پوشش گیاهی، کنترل فرسایش خاک و جلوگیری از حمل رسوب به پایین است از مهمترین این اهداف به شمار می آید . منطقه مورد تحقیق، حوزه آبخیز مهر، از زیر حوزه های مهم کویر مرکزی است که در 51 کیلومتری غرب شهرستان سبزوار واقع شده است . تنوع ژئومورفولوژی و زمین شناسی به همراه نرخ بالای فرسایش و رسوب در این حوزه سبب گردیده است تا عملیات آبخیزداری با هدف کنترل رسوب و جلوگیری از نابودی اراضی کشاورزی پایین دست، از سال 1375 در این منطقه آغاز شود . هدف از انجام این بررسی ارزیابی اثرات اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه مورد بحث بر حفظ اراضی کشاورزی منطقه و نقش آن در بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان روستاهای پایین دست می باشد . نتایج این بررسی نشان داد که بدلیل حفاظت اراضی زیردست از رسوب، تاکنونچندین هکتار به سطح اراضی زیر کشت 4 روستای پایین دست منطقه اضافه و آبدهی چشمه ها و قناتی روستاههای متاثر، افزایش یافته است

Keywords:

آبخیزداری - اقتصادی - کشاورزی - مهر - سبزوار

Authors

ابوالقاسم دادرسی سبزوار

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی