تضعیف نوفه لرزه ای در مراحل قبل و بعد از تصحیح NMO با استفاده از تبدیلS و تبدیل S تعمیم یافته

Publish Year: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,871

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GCI12_015

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1384

Abstract:

تبدیل S یک تبدیل زمان- فرکانس و بر مبنای پنجره گاوسی متحرک و مقیاس پذیر است. می توان با استفاده از تبدیل S فیلتری در حوزه زمان-فرکانس طراحی کرد. نشان داده خواهد شد که فیلتر طراحی شده برمبنای تبدیل S برای تضعیف نوفه لرز ای-ه که در این مقاله با عنوان فیلتر وزنی معرفی می شو- در مرحله بعد از تصحیح NMO در حالتی که تریس های رکورد CMP دارای (0-0/3) صدم ثانیه شیفت به علت عدم انجام تصحیح ایستای باقیمانده باشند به خوبی عمل میکند. اما این فیلتر برای تضعیف نوفه لرزه ای در مرحله قبل از تصحیح NMO چندان مطلوب عمل نمی کند. برای حل این مشکل از تبدیل S تعمیم یافته استفاده شد. همانطور که نشان داده خواهد شد فیلتر وزنی بر مبنای تبدیل S تعمیم یافته برای تضعیف نوفه لرزه ای در مرحله قبل از تصحیح NMO بخوبی عمل میکند.

Authors

روح ا... عسگری

مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان

حمیدرضا سیاهکوهی

موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران