بررسی دقت دو دستگاه سونتو و شیب سنج دیجیتال در اندازه گیری ارتفاع درختان راش (مطالعه موردی: طرح جنگلداری دکتر بهرام نیا و کردکوی)

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,090

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NACONF04_270

تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1395

Abstract:

لازمه برنامه ریزی و مدیریت پایدار جنگل داشتن اطلاعات دقیق از مشخصه های کمی جنگل مانند ارتفاع درختان می باشد کهاز مولفه های مهم مورد نیاز در آمار برداری جنگل است. به همین دلیل این تحقیق به منظور ارزیابی کارایی و صحت داده هایاندازه گیری ارتفاع درختان راش توسط دستگاه های سونتو و شیب سنج دیجیتال ، درطرح های جنگلداری (کردکوی و دکتربهرام نیا) انجام پذیرفت. در این مطالعه، ارتفاع کل 160 اصله با دو دستگاه شیب سنج سونتو و شیب سنج دیجیتال، اندازه گیریو محاسبه های لازم جهت بدست آوردن ارتفاع کل درخت بر روی دادههای خام، انجام شد. برای مقایسه میانگین ارتفاع حاصلاز دو دستگاه از آزمون t جفتی استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد بین داده های بدست آمده توسط دو دستگاهسونتو و شیب سنج دیجیتال در سطح 5 درصد،اختلاف معنی داری وجود دارد. همین بررسی توسط آزمون کولموگروف واسمیرونوف نیز انجام شد، که نتایج حاصل نشان داد بین ارتفاع اندازه گیری شده و ارتفاع میانگین در سطح 5 درصد اختلافمعنی داری وجود ندارد. با توجه به نتایج بدست آمده در دو آزمون، دقت دستگاه شیب سنج دیجیتال تایید می شود که بهواقعیت نزدیک تر است.

Keywords:

شیب سنج سونتو , شیب سنج دیجیتال , آزمون t جفتی , آزمون کولموگروف و اسمیرونوف

Authors

محمدرضا کردی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان اداره شهرستان کردکوی

جهانگیر محمدی

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان اداره شهرستان کردکوی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Bayati, H., A. Njafai, 2013. Performance Comparison Artificial Neural Networks ...
  • Heurich, M., and H. Weinacker, 2004. Automated tree detection and ...
  • Khorrami, R.A., A. A. Darvishsefat., M. Tabari Kochaksaraei, & Sh. ...
  • Naesset, E., K. Bjerknes, 2001. Estimating tree heights and number ...
  • Riyahi bakhtiyari, h.r. 2000. Determine the most appropriate method of ...
  • نمایش کامل مراجع