طراحی و بهینه سازی یک دودکش خورشیدی با نرم افزار گمبیت و فلوینت

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 804

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ELEMECHCONF03_0301

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1395

Abstract:

با توجه به مصرف روزافزون انرژی توسط بشر و همچنین متناهی بودن منابع انرژی موجود، از دیرباز استفاده از منابع انرژی پاک و تجدیدپذیر مورد توجه واقع شده است. امروزه انرژی تابشی خورشید به عنوان یک منبع انرژی دائمی و ارزان بیش از پیش مورد توجه مهندسان بوده و جوامع به دنبال استفاده بیشتر و بهتر از این منبع انرژی هستند. در مطالعه حاضر اساس عملکرد دودکش خورشید به عنوان یک نیروگاه خورشیدی مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از نرم افزار Fluent مدل سازی دودکش خورشیدی صورت پذیرفت. نتایج حاصل از این مدلسازی برای ساخت دودکش خورشیدی در ایران می تواند مورداستفاده قرار گیرد.

Authors

سید محسن سجادی الهاشم

گروه مهندسی مکانیک، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران

حسین نوری بیگدلی

گروه مهندسی مکانیک، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران