مطالعه آلودگی آبهای زیرزمینی منطقه اطراف تصفیه خانه شاهین شهر اصفهان

Publish Year: 1380
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 4,258

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

404_6911204240

تاریخ نمایه سازی: 16 مهر 1384

Abstract:

در این تحقیق میزان الودگی آبهای زیرزمینی ناشی از کاربرد پساب تصفیه خانه شاهین شهر اصفهان در آبیاری قسمتی از زمینهای کشاورزی دشت برخوار اصفهان مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور تعداد ٢٠ حلقه چاه آب دایر در اطراف تصفیه خانه و یا نزدیکی آن در نظر گرفته شد و از اردیبهشت تا آبان ١٣٧٨ پارامترهای مختلف شیمیایی آب چاهها و عمق چاهها اندازه گیری گردید. نتایج نشان می دهد که در قسمتهایی از آبخوان که تغذیه آن از طریق دره نجف آباد صورت می گیرد مقدار EC پائین است)حدود ٢ دسی زیمنس بر متر( و به تدریج به طرف مرکز دشت بر مقدار املاح افزوده می شود. در غرب و شمال غرب بالا بودن میزان املاح به دلیل آب زیرزمینی ورودی از دشت مورچه خورت و وجود کارخانه های زیاد و وجود فاضلابهای صنعتی می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که یکی از منابع عمده افزایش نیترات آبهای زیرزمینی تصفیه خانه شاهین شهر می باشد. میزان نیترات آبهای زیرزمینی در ٩٠ درصد از چاههای نمونه برداری شده بیش از مقدار استاندارد ١٠ میلی گرم در لیتر(N–NO3) می باشد همچنین حداقل و حداکثر EC به ترتیب 83/1 و 69/7 دسی زیمنس بر متر و حداقل و حداکثر SAR به ترتیب 2/4 و 7/13 می باشد. غلظت فلزات سنگین کمتر از حد استاندارد هستند و مشکل خاصی از نظر کیفیت آب مصرفی برای کشاورزی ندارند.

Authors

جهانگیر عابدی کوپایی

استادیار گروه آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

محمدرضا باقری

مربی گروه آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

مجید افیونی

دانشیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

بهروز مصطفی زاده

دانشیار گروه آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • باقری، م. 1379. اثرات پساب و سیستم های آبیاری بر ...
 • سماواتی، ع. 1378. ترکیبات نیتروژن در آب. مجله آب و ...
 • سازمان زمین شناسی، 1363. مطالعه ژئوفیزیکی اصفهان به طریقه الکتریکی. ...
 • گزارش زمین شناسی و هیدرولوژی اصفهان. جلد چهارم، شماره 134376. ...
 • موسوی، ف، 1376. مطالعه آلودگی آبهای زیرزمینی حاشیه رودخانه زاینده ...
 • محمودی، ح.ا. 1377. ویژگی آبخوان شمال - شمال شرقی اصفهان، ...
 • مطالعات آبهای زیرزمینی اصفهان، 1351. گزارش نیمه تفصیلی آبهای زیرزمینی ...
 • مطالعات آبهای زیرزمینی اصفهان، 1361. گزارش مطالعات آبهای زیرزمینی دشت ...
 • محمودیان، ع. 1364. وضعیت فاضلابها در ایران و آلودگیهای ناشی ...
 • طول جغرافیایی 5134، 19 513251 5133849 ...
 • APHA, 1995. Standards methods for the exemination of water and ...
 • Desimone, L.A. and Howes, B.L., 1998. Nitrogen traogen transport and ...
 • Guanghe, L., Xiang, L. and Kun, Z. 1994. Influence of ...
 • Lee, S., change, L., chen, C., Liu, M. and Tsai, ...
 • Singn, B. and Sekhon, G.S., 1976. Nitrate pollution of groundwater ...
 • Cromer, R. N., Tomphims, D., barr, J. and Hopmans, P., ...
 • ، 19 513453 51353 5133، 50 513429 5132319 5131، 27 ...
 • SO.-2 (mea/I) 19/5 7/27 28/5 36/7 32/68 32/5 10/42 6/93 ...
 • N-NH، (mg/I) 0/183 0/03 0/085 0/267 0/207 0/092 0/08 0/07 ...
 • /25 1/83 23/8 3/68 42/22 6/76 46/22 6/82 29/9 5/28 ...
 • /41 2/54 ...
 • /4 2/84 46/7 6/33 10/02 2/15 12/36 2/85 ...
 • /72 11/29 19/77 21/35 11/76 10/92 18/07 ...
 • /96 13/74 15/23 9/77 13/75 10/73 19/5 19/5 ...
 • /4 2/27 13/9 3/06 13/9 3/06 22/95 4/78 16/3 3/78 ...
 • /34 14/19 28/04 28/04 6/1 ...
 • نمایش کامل مراجع