پتانسیل خورندگی و رسوبگذاری آب آشامیدنی شبکه توزیع شهر زابل در سال 92

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 566

متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HOZAN-1-1_003

تاریخ نمایه سازی: 15 شهریور 1395

Abstract:

مقدمه: خورندگی و رسوب گذاری از شاخص های مهم در ارزیابی کیفیت آب است. از سوی دیگر خورندگی و رسوبگذاری بر روی سلامت عمومی، پذیرش منبع آب و هزینه های تأمین آب آشامیدنی اثر می گذارد. این تحقیق با هدف تعیین پتانسیل خورندگی یا رسوب گذاری اب اشامیدنی شبکه توزیع شهر زابل با استفاده از شاخص های خورندی انجام گرفت. روش کار: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، مقدار شاخص های لانژلیه، رایزنر، خورندگی پوکوربوس با تعیین پارامترهای درجه حرارت، ستی کلسیم، قلیائیت، کل جامدات محلول و pH در 24 نقطه از شبکه توزیع در طول سال 1392 محاسبه گردید. تمامی آزمایشات بر اساس روش های ذکر شده در کتاب روش های استاندارد برای آب و فاضلاب انجام شد. نتایج: نمونه ها بر اساس شاخص لانژلیه در فصول سرد سال رسوبگذار و در فصول گرم سال خورنده بوده است. بر اساس شاخص رایزنر در فصول سرد سال به میزان کمی خورنده و در فصول گرم دارای خورندگی شدید می باشد. همچنین بر اساس شاخص خورندگی تهاجمی در تمامی فصول خورندگی متوسط می باشد. شاخص پوکوریوس نشان داد که نمونهها خورنده می باشد. با توجه به میانگین محاسبه شده شاخص های لانژلیه (0/03-)، رایزنر (8/03)، تهاجمی (11/49)، پوکوریوس (7/24)، اب شبکه توزیع شهر زابل به ترتیب خورنده، با خورندگی شدید، با خورندگی متوسط و خورنده می باشد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه، آب شبکه توزیع شهر زابل خورنده است که باعث خوردگی در سیستم ها و تأسیسات آبرسانی می گردد. لازم است برنامه ریزی جهت متعادل سازی کیفیت آب انجام گیرد تا از آسیب های اقتصادی آن جلوگیری گردد.

Authors

سمیه رهدار

گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

جواد شهرکی

کارشناس بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی زابل، مرکز بهداشت زابل، زابل، ایران

مهدیه کاتب دهمرده

گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

محمود تقوی

گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران- نویسنده مسئول