CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی و معرفی روشهای نوین و فعال تدریس در یادگیری اثربخش

عنوان مقاله: بررسی و معرفی روشهای نوین و فعال تدریس در یادگیری اثربخش
شناسه ملی مقاله: ESCONF01_008
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

اکرم محمدلو - دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی
هاتف نعمتی - دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی

خلاصه مقاله:
یکی از مهمترین مشکلات و مسائل نظام آموزشی کشور عدم بهکارگیری روشهای نوین و فعال تدریس در آموزش و کم توجهی به رویکردهای فعال یاددهی و یادگیری است. ازاینرو معلمان باید با روشهای نوین تدریس آشنا شده و آنها را در موقعیتهایمناسب به کار برند. هدف از این مطالعه بررسی و معرفی برخی از روشهای نوین تدریس در آموزش بهمنظور آشنا ساختن هرچه بیشتر معلمان و کاربست آنها در محیط آموزشی و درنهایت کیفیت مطلوب آموزشی است و در راستای این هدف به روش مروری و تحلیلی وبررسی کتب و منابع مربوطه به بررسی اجمالی هرکدام از آنها پرداختهایم، به این امید که راهگشای پیشرفت و استفادهی بهینه از آن باشد. نتایج این مطالعه نشان میدهد که: استفاده معلمان از روشهای فعال و نوین تدریس موجب درگیر شدن دانشآموز در جریان یادگیری میشود و شرایطی را فراهم میآورد که دانشآموز خود تجربه نموده و به یادگیری عمیق و ماندگاری دست یابد، رغبت دانش آموزان را به علم و علمآموزی بیشتر نموده و بهبه پیشرفت تحصیلی آنها منجر میشود؛ از طرفی دیگر بهکارگیری روشهای فعالتدریس موجب پرورش حس کنجکاوی، وسعت یافتن میدان دید دانش آموزان و تغییر نگاه آنها به امور مختلف و بررسی امور از زوایای گوناگون و پرورش قوه خلاقیت در دانش آموزان میشود)( مهمترین ویژگی این روشها کمک به ایجاد و توسعه مهارتهای تفکر و یادگیری در دانش آموزان است که مشکل آموزشی کشور ما است و به نظر میرسد تا حد زیادی این مشکل از طریق تدریس با روشهای فعال قابلرفع است.

کلمات کلیدی:
تدریس، روشهای نوین تدریس، یادگیری اثربخش

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/498389/