تبیین تأثیر کیفیت خدمات و نوآوری سازمانی بر مولفه ی اول اثربخشی سازمانی مطالعه موردی: اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 574

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

OICONFERENCE01_278

تاریخ نمایه سازی: 16 شهریور 1395

Abstract:

با توجه به این که اصلی ترین هدف هر سازمانی دستیابی به اثر بخشی بهینه است لذا سازمان ضمن توجه به ارتقاء و بهبود کیفیت خدماتی که ارائه می نماید باید موجباتی را فراهم نماید که متصادی هر پسات بدون احساس ترس و اجبار به عوامل ایجاد نوآوری سازمانی در ابعاد مختلف توجه داشته که این امر باعث ارتقاء و در نتیجه افزایش اثربخشی سازمان گردد. پژوهش حاضر به تبیین تأثیر کیفیت خدمات و نوآوری سازمانی بر مولفه ی اولی اثربخشی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان فارسی پرداخته است. روش اجرای پژوهشی حاضر توصیفی پیمایشی (غیر آزمایشی) و طرح پژوهشی از نوع همبستگی و روش گردآوری اطلاعات نیز میدانی و کتابخانه بوده است. این پژوهشی از نظر هدف، پژوهشی کاربردی محسوب می شود. ابزار پژوهشی شامل سه پرسشنامه استاندارد می باشد. پرسشنامه های مربوطه با استفاده از نرم افزار SPSS و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و با توجه به ضرایب بتایی که بدست می آیند جهت یافتن ارتباط بین متغیرها تحلیل می شوند. در تحلیل چند متغیره ضریب تاثیر متغیر کیفیت خدمات بر اثربخشی سازمانی ۶۰ و ضریب متغیر نوآوری سازمانی بر اثربخشی سازمانی ۳۷٪ بدست آمد. همچنین متغیر وابسته اثربخشی سازمانی از طریق تاثیر متغیرهای مستقل کیفیت خدمات و نوآوری سازمانی به روش رگرسیون چندگانه، ۸۱ درصد پیش بینی شد. در نهایت نتایج تحقیق، وجود ارتباط معنادار قوی و مثبتی بین متغیر و مولفه های کیفیت خدمات و نوآوری سازمانی با مولفهی اولی اثربخشی سازمانی را تایید نمود

Authors

شهریار مرزبان

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

شاپور امین شایان جهرمی

هیئت علمی و استادیار پایه ۶۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • آرگریفین، (1374)، رفتار سازمانی ترجمه سید مهدی الوانی، تهران، انتشارات ...
 • آلفرد اسلون (1963) _ مشارکت عمل گراها، اداره غیرمتمرکز، بررسی ...
 • آلفرد چاندلر (1962)، مدیریت استراتژیک و طراحی، ساختار تابع استراتژی ...
 • التون مایو (1933) _ روابط انسانی، اهمیت عوامل احساسی و ...
 • الوانی، م، (1386)، مدیریت عمومی، تهران، انتشارات نی _ چاپ ...
 • توماس پیترز و رابرت واترمن (1983)، مشارکت عمل گراها، عملکرد ...
 • چوپانی, (1390)، رویکرد های نوآوری سازمانی انتشارات گل یاس، چاپ ...
 • حسینی، غ .، (1379) _ الگوبخشی بهره وری مدیران ایران ...
 • حافظ نیا، محمدرضا. (1385). مقدمه ای بر روش تحقیق در ...
 • دلاور، ع .، (1392)، روش پژوهش در روان شناسی و ...
 • رابینز، استیفن پی.، (1388)، تئوری سازمان - ساختار و طرح ...
 • رضاییان، ع .، (1390)، مدیریت فشار روانی _ تهران، سازمان ...
 • سید جوادین و کیماسی، (1384) _ رفتار سازمانی، تهران، انتشارات ...
 • شاهوردیانی، شادی. (تابستان 1389). طراحی ابزار سنجش کیفیت خدمات پژوهشی ...
 • طاهری، ش، (1378) بهره وری و تجزیه و تحلیل آن ...
 • فکور، (1388)، بررسی و مقایسه عوامل استرس زای شغلی و ...
 • فرید و همکاران (1388) با تجزیه و تحلیل کیفیت خدمات ...
 • فردریک تیلور (1911) _ مدیریت علمی، مطالعه زمان و حرکت، ...
 • گرجی و همکاران (1389) در پژوهش خود تحت عنوان "بررسی ...
 • مقیمی، م .، (1386)، سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی _ ...
 • محمدی، علی. و وکیلی، محمد مسعود. (1388). بررسی رضایتمندی دانشجویان ...
 • Chinwuba, M & Egene, O. (2013). "Evaluating Cus tomer -Perceived ...
 • Cronin, JJ, Taylor, S.A. (1994). "SERVPERF versus SERVQUAL: reconciling performance ...
 • Ghobadian A., and etal., (1994). "service quality concepts and models" ...
 • Guo , M , . (2008) Exploring the relationship between ...
 • Hang . (20 _ 5), Measuring HR and Organizational effectiveness, ...
 • Joseph, Mathew and etal., (20 03). "Insurance customers assessment of ...
 • Keweyn & Rorbaf , (1983) _ Knowledge Management, Journal Of ...
 • Lee, L.C; Yang, KP. A. & Tai-Ying, C. (2000). "Quasi ...
 • Mylz , (1980) _ Influence of service and product quality ...
 • Okland , (20 03) . Job Satisfaction and Attribution Among ...
 • Persson, N. (201 0)." An exploratory investigation of the element ...
 • Parasoraman et al _ (1998) _ "SERVPERF versus SERVQUAL: reconciling ...
 • Peningdez & goodman , (1977) _ An Investigation Of Knowledge ...
 • Rony D., & Evans.S. (20 06) KM Your Way to ...
 • Robinson, s. (1999). "Measuring service quality: current thinking and future ...
 • Silwiuo , A. (20 06).An Investigation Of Knowledge Management Impl ...
 • Schumpeter , (1934). Beyond Knowledge Management Lessons From Japan. (WWW. ...
 • نمایش کامل مراجع