Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

وضعیت سبک زندگی کارکنان ادارات شهر همدان، کاربرد مدل مراحل تغییر

مجله آموزش و سلامت جامعه، دوره: 1، شماره: 1
Year: 1393
COI: JR_JECH-1-1_006
Language: PersianView: 446
This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Paper را که دارای 9 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

Authors

جلال عبدی - دانشجوی دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، گروه آموزش و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
حسن افتخار - دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران،ایران
محمود محمودی - دکتری آمار زیستی، گروه آمار و اپیدمیولوژی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
داوود شجاعی زاده - دکتری ارتقاء سلامت، گروه آموزش و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

Abstract:

مقدمه: سبک زندگی سالم، منبعی ارزشمندد برای کاهش شیوع مشکلات بهداشتی و ارتقای سلامت می باشد. با توجه به نقش تاثیر گذار کارمندان به عنوان منابع انسانی ارزشمند در ارائه خدمات به مردم، این مطالعه با هدف بررسی وضعیت سبک زندگی و چاقی شاغلین در ادارت شهر همدان و جایگاه آنان از نظر مراحل تغییر در سال 1392 انجام گردید. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی بر روی 1200 نفر از کارمندان دولتی که به صورت نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شدند. انجام گردید. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه سه قسمتی شامل ویژگی های دموگرافیک، پرسشنامه سبک زندگی FANTASTIC و الگوریتم پنج بخشی Marcus و همکاران بود. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS-20 و با استفاده از آزمون های همبستگی، مجذور کای دو، تی مستقل و آنالیز واریانس انجام شد. یافته ها: در این مطالعه وضعیت سبک زندگی اکثر کارمندان (61/7 درصد) در حد خوب بود. حدود نیمی از شاغلین از نظر مراحل تغییر در حوزه فعالیت فیزیکی در مرحله آمادگی قرار داشتند. در زیر مولفه های فعالیت فیزیکی و تغذیه سالم بیشتر کارمندان وضعیت نامطلوب داشتند. زنان در اکثر زیرمولفه ها وضعیت بهتری نسبت به مردان داشتند. رابطه بین سبک زندگی با متغیرهای سن، جنس، سابقه کاری، تاهل و رضایت از درآمد معنی دار بود. همچنین رابطه بین نمایه توده بدنی با سابقه کاری، تاهل، تعداد فرزندان و جنسیت معنی دار بود.(p<0/05) نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه، برنامه ریزی مداخلات آموزش و ارتقاء سلامت برای کارمندان از طریق رویکردهای اثر بخش از نظر مکانی و زمانی ضروری به نظر می رسد.

Keywords:

Paper COI Code

This Paper COI Code is JR_JECH-1-1_006. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/500851/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
عبدی، جلال و افتخار، حسن و محمودی، محمود و شجاعی زاده، داوود،1393،وضعیت سبک زندگی کارکنان ادارات شهر همدان، کاربرد مدل مراحل تغییر،https://civilica.com/doc/500851

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
Type of center: علوم پزشکی
Paper count: 9,386
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

New Papers

New Researchs

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support