CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی اجرای مدیریت پروژه چابک در پروژه های پالایشگاهی (مطالعه موردی پروژه های پارس جنوبی)

عنوان مقاله: بررسی اجرای مدیریت پروژه چابک در پروژه های پالایشگاهی (مطالعه موردی پروژه های پارس جنوبی)
شناسه ملی مقاله: INDUSTRIAL01_027
منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

اصغر سلیمی چگنی - دانش آموخته مهندسی صنایع و کارشناس ارشد مدیریت صنعتی(تحقیق در عملیات)

خلاصه مقاله:
این تحقیق با هدف بیان مدیریت پروژه چابک و بررسی مشخصات آن در مراحل مختلف پروژه و ارزیابی قابلیت اجرای این مشخصات در پروژه های 35 ماهه پالایشگاهی صورت گرفته است که در ابتدا مشخصات مدیریت پروژه چابک بیان شده سپس برای ارزیابی قابلیت اجرای این مشخصات و جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه 20 گویه ای استفاده شده است. این پرسشنامه برای 3 مرحله ی طراحی ، تهیه / تدارک و ساخت که مهمترین مراحل انجام یک پروژه اند تکمیل شده است . حجم نمونه انتخابی با توجه به تعداد جامعه آماری و با استفاده از جدول مورگان شامل 28 نفر از مدیران ارشد و میانی پالایشگاهی می باشد. روایی پرسشنامه با استفاده از متون علمی و توسط اساتید محترم راهنما و مشاور تایید شده و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در مراحل طراحی(مهندسی) ، تهیه /تدارک و ساخت به ترتیب 0/937 ، 0/933، 0/941 تعیین گردید . سپس با استفاده از نرم افزار SPSS با گرفتن آزمونهای t و فریدمن به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شد . نتایج حاصل از میانگین ها و آزمون t حاکی از این است که می توان از مشخصات مدیریت پروژه چابک تقریبا در هر 3 مرحله طراحی (مهندسی) ، ساخت وعلی الخصوص تهیه / تدارک سود برد .زیرا در راستای کاهش زمان در پروژه های 35 ماهه پالایشگاهی و فشرده سازی و همپوشانی مراحل انجام این پروژه ها و با توجه به تحریم ها و شرایط خاص حاکم بر کشور، در این پروژه ها عدم قطعیت و ریسک بالایی وجود دارد .

کلمات کلیدی:
مدیریت پروژه ،مدیریت پروژه چابک ، مدیریت پروژه سنتی ، پروژه های پالایشگاهی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/504363/