آزمون اثرات تحقیق و توسعه بر رشد بهره وری نیروی کار در صنایع کوچک و کارآفرین

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 530

This Paper With 17 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

INDUSTRIAL01_369

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395

Abstract:

با توجه به اهمیت مخارج تحقیق و توسعه (R&D) بر رشد بهره وری بنگاههای صنعتی، در این پژوهش میزان اثرگذاری مخارج R&D بر نرخ رشد بهره وری نیروی کار در صنایع کوچک کشور طی دوره زمانی 92-1373 آزمون شده است. به منظور برآورد مدل های تحقیق و انجام تخمین های مورد نیاز از روش داده های ترکیبی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که مخارج R&D اثرات مثبت و معنی داری را بر نرخ رشد بهره وری نیروی کار برجای می گذارند که نتیجه مذکور برای تمامی شاخص های مورد استفاده در تحقیق یکسان است. به عبارت دیگر صرف مخارج در بخش هایی نظیر تحقیقات و آزمایشگاه، خرید و به روز رسانی نرم-افزار و برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان صنایع کوچک می تواند بطور مثبت و معنی داری بر نرخ رشد بهره وری آنان تاثیرگذار باشد. اثر مجموع مخارج R&D بر نرخ رشد بهره وری نیروی کار نیز مثبت و معنی دار بوده و معادل 16/07 درصد برآورد شده است.

Keywords:

تحقیق و توسعه , رشد بهره وری نیروی کار , صنایع کوچک , رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته

Authors

ایمان چراتیان

عضو هیات علمی گروه پژوهشی اقتصاد جهاد دانشگاهی تربیت مدرس

صالح گل تبار

کارشناس ارشد علوم اقتصادی و عضو گروه پژوهشی اقتصاد جهاد دانشگاهی تربیت مدرس

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • طیبی، سید کمیل؛ حاجی کرمی، مرضیه و سریری، هما (1390). ...
 • Griliches, Z (1979); "Issues in Assessing the Contribution of Research ...
 • Coe, D., and Helpman, E (1995); "Internationt R&D Spillovers", European ...
 • Griliches, Z, and Mairesse, J (1984); "Productivity and R&D at ...
 • Lichtenberg, F. R., and Siegel, D. S (1991); "The Impact ...
 • Hall, B. H., and Mairesse, J (1995); "Exploring the Relationship ...
 • Harhoff, D (1998); _ and Productivity in German Manufacturing Firms", ...
 • Wakelin, K (2001); "Productivity Growth and R&D Expenditure in UK ...
 • Kwon, H.U., and Inui, T (2003); _ and Productivity Growth ...
 • Wang, J.-C., and Tsai, K.-H (2004); "Productivity Growth and R&D ...
 • Rogers, M (2006); "R&D and Productivity in the UK: Evidence ...
 • Mate-Garcia, J., and Ro dri guez -Fernandez , J.M (2008); ...
 • Ortega-Argiles R., Piva, M., Potters, L., and Vivarelli, M (2010); ...
 • Bogliacino, F., and Pianta, M (2011); "Engines of Growth Innovation ...
 • Griliches, Z (1988); "Productivity Puzzles and R&D: Another No n-Explanation' ...
 • OECD (2002); "STI Review; Spatial Isue on New Science and ...
 • Clark, B., and Griliches, Z (1984); "Productivity Growth and R&D ...
 • Arellano, M., and Bond, S (1991); _ Test of Specification ...
 • Anderson, T. W., and Hsiao, C (1981); "Estimation of Dynamic ...
 • Baltagi, B (2005); ":Econometrc Analysis of Panel Data", Third edition, ...
 • Blundell, R., and Bond, S (1998). :Initial Conditions and Moment ...
 • Hsiao (2003), "Analysis of Panel Data", 2nd Edition, Cambridge University ...
 • Maddala, G. S., and S. Wu (1999); _ Comparative Study ...
 • Kao, C., and M. Chiang (2000); _ the Estimation and ...
 • نمایش کامل مراجع