بررسی اثر حذف مئاندر بر تنش برشی و شیب خط انرژی رودخانه توسط نرم افزار hec-ras (مطالعه موردی: مئاندر کریشان رودخانه کارون)

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 657

This Paper With 12 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CCIVIL01_003

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395

Abstract:

تغییرات و جابه جایی هایی که در اثر عوامل طبیعی یا مصنوعی در مسیر و ویژگی هـای هندسـی رودخانـه رخ مـی-دهـد، نتیجـه منطقـی عکس العمل سامانه رودخانه برای برقراری موازنـه جدیـد بـین فراینـد فرسایش و رسوبگـذاری مـی باشـد در تحقیق حاضر به بررسی اثر حذف مئاندر کریشان بر تنش برشی و شیب خط انرژی جریان رودخانه کارون در بازه اهواز توسط نرم افزار hec-ras در دو حالت پرداخته شده است. در حالت اول همان شرایط فعلی رودخانه کارون و در حالت دوم مئاندر کریشان در پایین دست اهواز حذف گردیده و تنش برشی و شیب خط انرژی در دو حالت با هم مقایسه شده است. با مقایسه دو حالت نتیجه گیری می شود با حذف مئاندر کریشان تنش برشی متوسط و شیب خط انرژی افزایش یافته و میزان این افزایش با افزایش دبی سیلابی نیز افزایش یافته است. همچنین افزایش تنش برشی احتمال تشکیل تپه های رسوبی در بازه ای شهری را کاهش می دهد.

Authors

ایرج رضاپور

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی، واحد کیش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کیش، ایران

محمود شفاعی بجستان

استاد دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

محمد کریمی چهارطاقی

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :