مقایسه فون انگلی و فلور باکتریایی شانه دار مهاجم دریای خزر Mnemiopsis leidyi و شانه دار دریای سیاه Beroe ovata

Publish Year: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 3,083

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMST06_145

تاریخ نمایه سازی: 18 دی 1384

Abstract:

شانه دار دریای خزر Mnemiopsis Leidyi یک مهاجم غیربومی آبهای سواحل حوزه جنوبی دریای خزر و شکارچی تخم و لاروکیلکا ماهیان و رقیب غذایی آنها در سالهای اخیر گزارش گردیده است. در مبارزه و کنترل M.leidyi بروش بیولوژیک در دریای سیاه از شانه دار شکارچی Beroe استفاده شد. در بررسی و شناسایی فون انگلیی و فلورمیکروبی(باکتریایی)M.leidyi از تاریخ 3 تا 19 جولای 2003 در اعماق 20 و 50 متر 18 ایستگاه سواحل حوزه جنوبی دریای خزر 278 نمونه و در ماههای جولای و اگوست 2003 به ترتیب 22 و 14 نمونه Beroe دریایی مرمره و دریای سیاه پس از نگهداری در فرمالین 5 درصد مورد بررسی قرار گرفتند صددرصد نمونه های M.leidyi مورد بررسی از نظر فون انگلی منفی بودند امام 83 درصد شانه دارBeroe دریای مرمره با شدت حداقل 4200 و حداکثر 21000 عدد به تریکودینا کتنوفورا آلوده بودند. 4 نمونه دریای سیاه که از شوری های مختلف 21/6 تا 12/6 در هزار گرفته شده72 درصد T.ctenophoraآلوده بودند که حداقل آلودگی در شوریهای کمتر از 14/9 در هزاربا تعداد 130 عدد تریکودینا و حداکثر آلودگی در شوری 21/6 در هزار با تعداد 2600-10500 عدد تریکو دنیا ثبت گردید . در شوریهای کمتر از 14/9 در هزار تریکودنیاها دژنره شده بودند. بررسی شناسایی فلورمیکروبی (باکتریها) 18 نمونه آب دریای خزر و بترتیب 36 و 9 نمونه شانه دارM.leidyi و Beroe مورد بررسی قرار گرفتند که در گروه باکتری های گرم مثبت 9 گونه و باکتری های گرم منفی 11 گونه شناسایی شد. در مقایسه بین فون انگلی شانه دار مهاجم دریای خزر M.leidyi و Beroe اختلاف معنی دار وجود دارد اما در مقایسه فلور میکروبی در برخی از انواع باکتری ها شباهت و در برخی دیگر تفاوت وجود دارد.

Authors

علی اصغر سعیدی

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ایستگاه تحقیقات اکولوژی دریای خزر نوشهر

حسینعلی رستمی

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ایستگاه تحقیقات اکولوژی دریای خزر نوشهر

غلامرضا سالاروند

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ایستگاه تحقیقات اکولوژی دریای خزر نوشهر

آذین زاهدی

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ایستگاه تحقیقات اکولوژی دریای خزر نوشهر

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • اسماعیل ساری-عباس 1380تهاجم شانه دار Mnemiop sis-leidyi وآینده دریای خزر ...
 • -Anthony. G.etal-200 1 protistan epibionts of the ctenophore mnemiopsis mccradyi ...
 • Austin.B .Austin D.A 1987 fish bacterial pathogen in farmed and ...
 • Bumann.D and G.puls 1995 infestation with larva of sea anomene ...
 • Crowell.S 1975 On edwardsia larva parasitic in mnemiopsis in mackie ...
 • Edmiston- 1997 the zooplankton of the apatachyola Bay systm dis ...
 • Estes A.M, B.S .Reynolds and G.moss 1997 trichodina ctenophpre of ...
 • Harbison G R 1993 methods for the control of pupulation ...
 • Kinne.O- 1990.Disease of marine animals.vol 3 biological anstitute hdgoland Hamburg ...
 • Lom.J- 1970 ob servation On trichodinid cilites from fresh water ...
 • S ergio -R.Mortorelli .200 1 degenea parasite of jelly fish ...
 • 1 _ S tunkard.H.W- 1980 the morphology life cycle and ...
 • نمایش کامل مراجع