تاًثیر سواد مالی بر رفتار مالی سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,530

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCPIM02_080

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395

Abstract:

پژوهش حاضر تأثیر متغیر سواد مالی بر رفتار مالی سرمایهگذاران که به عنوان سوگیری شناخته میشود، را مورد سنجش قرار میدهد. این پژوهش از منظر ماهیت توصیفی همبستگی میباشد. جامعه مورد مطالعه سرمایهگذاران بورس اوراق بهادار -تهران در بازه زمانی 6 ماهه ابتدایی سال 4931 بوده است. ابزار جمعآوری اطلاعات، پرسشنامهای مشتمل بر سوالات سواد مالی ونروژ و مالی رفتاری پمپین میباشد که میان سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی فعال در بورس تهران توزیع گردیده است. نتایجتوسط نرمافزار spss نسخه 14 با استفاده از آزمونهای همبستگی اسپیرمن و پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایجحاکی از آن است که سواد مالی بر سوگیریهای رفتاری فرا اعتمادی در پیش بینی، دگرگون گریزی و زیان گریزی تأثیر مثبت و مستقیم و بر سوگیریهای نماگری قصور اندازه نمونه، حساب انگاری و کوتاه نگری تأثیر منفی و معکوس داشته است و در بقیه موارد رابطه معناداری مشاهده نشده است

Authors

امیر ضیایی پور

دانشجوی کارشناسی ارشد - گروه مدیریت بازرگانی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

حسین میلادیان

استادیار گروه مدیریت، واحد سروستان، دانشگاه آزاد اسلامی، سروستان، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • ادی، منصوره. (1392). تاثیر سواد مالی بر تصمیم گیری سرمایه ...
 • جعفری، علی. (1375). آشنایی با بورس اوراق بهادار تهران. موسسه ...
 • جلیلی، محمد، احمدی، موسی، و فیروزی، اکبر. (1392). مطالعه رفتار ...
 • راعی، رضا، و فلاح پور، سعید. (1383). مالیه رفتاری رویکردی ...
 • شهرآبادی، ابوالفضل؛ یوسفی، راحله (1386)، مقدمه ای بر مالیه رفتاری، ...
 • کیانوش، مهسا، جلیلی، محمد، احمدی، موسی، و حسین آبادی ساده، ...
 • گنجوی، ا. و نایب زاده، ش. (1393). بررسی رابطه اعتقادات ...
 • Garman, E. T., and forgue, R.E. (2000), personal finance. ...
 • Huston, Sandra. 2010. Measuring Financial Literacy. Journal of Concumer Affairs, ...
 • Jacobs, B. I. (2009). Tumbling tower of Bable: Subprime securitization ...
 • Lusardi, Annamaria, and Olivia S. Mitchell. 2006. Financial Literacy and ...
 • Lusardi. A ., 2011 Planning and saving for retirement Working ...
 • Miler . M 200 _ _ ease for financial literacy ...
 • Pompian, Michael M(2006). Behavioral Finance & Wealth Managemant, Published by ...
 • Remund, David L. 2010. Financial Literacy Explicated: _ Case for ...
 • Russel J , Fuller, CFA, (2000). Behavioral Finance and The ...
 • VanRoji.M and Lusardi A 2011 _ Financial literacy and stock ...
 • VanRoji.M and Lusardi A and alessie. R 2011 _ Finacial ...
 • Vitt, L.A., Anderson, C.A, and kent, J., Lyter, d., (2000), ...