امکان سنجی تخمین پارامتراهی منحنی سنجه رسوب با استفاده از ویزگی های فیزیکی و ریخت سنجی در حوزه های آبخیز فاقد آمار

Publish Year:

1395

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

445

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

WATERSHED11_089

تاریخ نمایه سازی: 26 شهریور 1395

Abstract:

به دلیل کمبود امکانات، نظارت و بازبینی پیوسته دبی رسوب در بیشتر رودخانه ها ممکن نیست و به طور معمول از معادله سنجه برای برآورد رسوب دهی استفاده می شود. پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط پارامتراهی منحنی سنجه رسوب با ویژگی های فیزیکی و ریخت سنجی حوزه آبخیز در 14 ایستگاه هیدرومتری دارای آمار مناسب در استان مازندران، حداکثر یکنواختی در کاربری (جنگل) و فقدان بندهای اصلاحی رسوب گیر و سیل گیر در بالادست ایستگاه انجام شد. در ادامه 16 ویزگی فیزیکی و ریخت سنجی از طریق کاربرد الحاقیه Arc Hydro در نرم افزار ArcGIS برای حوضه های بالادست تمامی ایستگاه ها تعیین شد. داده اهی متناظر دبی رسوب در هر یک از ایستگاه های هیدرومتری کنترل شد و داده های پرت حذف گردید. سپس منحنی سنجه رسوب کلی برای هر یک از ایستگاه های مورد مطالعه ترسیم و معادلات سنجه رسوب استخراج شد. در ادامه تمامی 16 ویزگی فیزیکی و ریخت سنجی حوزه های آبخیز به همراه ضریب α و توان β وارد نرم افزار SPSS شد. نتایج همبستگی اسپرمن بین ویزگی های فیزیکی و ریخت سنجی با ضریب α و توان β نشان داد که در سطح اعتماد 99 درصد بین فراوانی آبراهه و نسبت گردی حوضه با ضریب α و ضریب فشردگی و طول حوضه نیز با توان β دارای همبستگی می باشند. همچنین نتایج همبستگی در سطح اعتماد 95 درصد نشان داد که بین محیط حوضه با ضریب α و ویژگی های محیط، فراوانی آبراهه، نسبت کشیدگی و فاکتور فرم حوضه با توان β همبستگی معنی دار می باشد. بر اساس نتایج پژوهش حاضر به طور کلی با افزایش نسبت گردیف فاکتور فرم، فراوانی ابراهه و متوسط شیب حوضه ضریب α که مرتبط با میزان فرسایش پذیری سطح حوزه آبخیز است افزایش و توان β که مرتبط با قدرت حمل جریان است کاهش می یابد. همچنین با افزایش مساحت، محیط و ضریب فشردگی میزان توان β افزایش می یابد. در نهایت نسبت به تخمین ضریب و توان α و β معادله سنجه رسوب با استفاده از برخی ویژگی های فیزیکی و ریخت سنجی حوزه ابخیز و روش رگرسیون دو متغیره اقدام گردید.

Authors

عبدالواحدخالدی درویشان
عبدالواحد خالدی درویشان

استادیار، گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس- نویسنده مسئول

سجادمیرزائی
سجاد میرزائی

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس- نویسنده مسئول

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • عطالو، ن.، (1394)، مقایسه مدل‌های ریاضی و منحنی سنجه رسوب ...
 • عرب خدری، م.، میرزایی، م.ر، نیک کامی، د، شادفر، ص، ...
 • عرب‌خدری، م.، (1393)، برآورد نسبت بار کف به بار معلق ...
 • عرب‌خدری، م.، حکیم‌خانی، ش.، وروانی، ج، (1383)، اعتبار روش‌های برون‌یابی ...
 • عرفانیان، م. و بیاضی، م، (1390)، گزارش نهایی بررسی روش‌های ...
 • فیض‌نیا، س.، محمدی، ع.، محسنی‌ساروی، م و قدیمی عروس محله، ...
 • قورقی، ج.، حبیب‌ناد، م.، وهاب‌زاده، ق.، خالدی درویشان، ع.و، (1391)، ...
 • نجفی نژاد، ع.، مردیان، .، وروانی، ج.، شیخ، و.ب0، (1390)، ...
 • Aher, P.D., Adinarayana, j and Gorantiwar, S.D., (2014), Quantification of ...
 • Akbarzadeh, M.R., Ghezelsofloo, A., Hajibigloo, M., Khodashenas, S.R., (2014), Selecting ...
 • Chitra C., Alaguraja P., Ganeshkumar K., Yuvaraj D., Manivel M., ...
 • De Girolamo, A.M., Pappagallo, G. and Lo Porto, A., (2015), ...
 • Iadanza, C., Napolitano, F., (2006), Sediment transport time series in ...
 • Jansson, M.B. (1996), Estimating a sediment rating _ of the ...
 • Kao, Sh., Lee, T., Milliman, J.D., (2005), Calculating highly fluctuated ...
 • Khanchoul, M., Benslama, M., Remini, B., (2010), Regressions on Monthly ...
 • Nautiyal M.D, (1994), Morphometric Analysis of a Drainage Basin using ...
 • Ozdemir, H., and Bird, D., (2009), Evaluation of morphometric parameters ...
 • Regies, D. and Nadal-Romero , E., (2013), Uncertainty in the ...
 • Ramaiah, S.N., Gopalakri shna, G.S., Srinivasa, Vittala, S., Najeeb, Md.K., ...