نقش ابعاد مدیریت دانش در نوآوری سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 706

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TOROUD03_049

تاریخ نمایه سازی: 26 شهریور 1395

Abstract:

محیط پویا و رقابتی امروز، سازمان ها به شدت به افزایش توانمندی های نوآوری خود نیاز دارند و این مهم تنها در سایه توجه به منبع ارزشمند دانش و قابلیت خلق و به کارگیری آن حاصل می گردد. نوآوری سازمانی بدون وجود مدیریت دانش مشارکتی و پویا ظهورپیدا نخواهد کرد و به همین دلیل نفس وجود مدیریت دانش، اهمیت خیلی زیادی برای سازمان ها پیدا کرده اسعت. . در این مقاله به صورت خلاصه به تعاریف، تاریخچه، اهمیت و ناش ابعاد مدیریت دانش نوآوری سازمانی می پردازد .روش نمونه گیری در این مطالعه تصادفی طباه ای بوده است که از طریق جدول نمونه گیری مورگان برای تعداد 054 نفر محاسبه شده است ابزار گرد اوری داده هاشامل دو پرسشنامه مدیریت دانش و نوآوری سازمانی می باشد که پرسشنامه مدیریت دانش شامل پرسشعنامه فرایند مدیریت دانش بوکویتز و ویلیامز) 2001 ( با ضریب آلفای کرونباخ 0/91 استفاده شد که 7 مولفه ) شناسعایی دانش،کسب دانش،توسعه دانش،تسهیم دانش،نگهداری دانش، استفاده از دانش و در نهایت ارزیابی مدیریت دانش ( را در بر می گیرد . پرسشنامه نو آوری محقق ساخته بوده است که براساس مدل مقیمی و شاه حسینی و کاووسی به دست آ مد تعداد 230 پرسشعنامه برگشعت داده شد و با استفاده از نرم افزار SAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت آذرمومنی 1384:72 برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون دوگانه و چندگانه نیز استفاده شد

Keywords:

مدیریت دانش , نوآوری سازمانی نواوری فنی و اجرایی

Authors

شیما جوکار

کارشناس ارشد مدیریت دولتی منابع انسانی دانشگاه پیام نور شیراز

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :