اثربخشی بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری بر بهبود برنامه ریزی سازماندهی کارکردهای اجرایی دانشآموزان با اختلال ریاضی پایه پنجم

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,603

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NEWIDEACONF03_007

تاریخ نمایه سازی: 26 شهریور 1395

Abstract:

این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی بازی درمانی، رویکرد رفتاری شناختی بر خرده مقیاس برنامه ریزی و سازماندهی کارکردهای اجرایی دانش - آموزان پایه پنجم دارای اختلال ریاضی انجام شد. برای انجام تحقیق از طرح نیمه آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشآموزان پایه پنجم سال تحصیلی ۱۳۹۴- ۱۳۹۳ دارای اختلال ریاضی شهر بندرعباس که به مرکز اختلال یادگیری آموزش و پرورش استثنایی بندر عباس مراجعه کردند، میباشد. تعداد این دانش آموزان حدود ۹۸ نفر میباشد. از بین این مراجعین تعداد ۴۰ نفر از دانش آموزان پایه پنجم دارای اختلال ریاضی انتخاب شدندو به روش تصادفی ۲۰ نفر در گروه آزمایش و ۲۰ نفر نیز در گروه کنترل جایگزین شدند. در گروه آزمایش مداخله بازی درمانی طی ۲۰جلسه ۴۵ دقیقه در طی ۲۰ روز هر روز اجرا شد. از سه ابزار آزمون ریاضیات ایران کی مت محمداسماعیل ۱۳۸۹ آزمونی آندره ۱۹۴۲ استفاده شد. برای آزمون فرضیات از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که بازی درمانی در بهبود فرایند سازماندهی برنامه ریزی دانش آموزان با اختلال یادگیری ریاضی تاثیر معنی داری نداشته است

Authors

زهرا مرادی زانیایی

کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • احمدی، مهرناز. (1376)، تاثیر بازی درمانی متمرکز بر کودک روی ...
 • اسماعیلی، .، هومن، ح. ع. (1381. «سنجش و هنجاریابی آزمون ...
 • امینایی فرشته، موسوی سب سیدمحمدحسین. (1393). مقایسه کارکردهای اجرایی دانش ...
 • ایلوارد، الیزابت - ار براون، فرانک.(1392). تشخیص و ساماندهی ناتوانی ...
 • آجیل، چی بیتا؛ احدی، حسن؛ نجاتی، وحید؛ دلاور، علی _ ...
 • آذری، سعید. (1387. بازی های رایانه ای و خشونت. پژوهشهای ...
 • باعدی، زهرا (1379)، بررسی کارآمدی بازی درمانی شناختی -، - ...
 • باعزت، فرشته. (1393). ناتوانی های یادگیری. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. ...
 • بنی هاشمی، س. ع.، و غلامزاده صفار، رضا. (1391). آموزش ...
 • بیرامی منصور (1392). اثربخشی آموزش خودتنظیمی بر کارکردهای اجرایی و ...
 • تبریزی، مصطفی. (1392). درمان اختلالات خواندن، انتشارات گفتمان خلاق، چاپ ...
 • جانه مژده، ابراهیمی قوام آبادی صغری، علی زاده حمید. (1391). ...
 • دلاکاتو، کارل.(1389). اختلال خواندن. ترجمه فاطمه سرحدی زاده. چاپخانه پرتو، ...
 • سانتراک، ج . (1394). روانشناسی تربیتی با رویکرد شناختی. انتشارات ...
 • سهرابی شگفتی نادره. (1390). روش های مختلف بازی درمانی و ...
 • علی زاده حمید . (1385). رابطه کارکردهای اجرایی عصبی _، ...
 • علی زاده، حمید؛ زاهدی پور، مهدی .(1383). کارکردهای اجرایی در ...
 • فریار، اکبر.، رخشان، فریدون.(1393). ناتوانی های یادگیری _ انتشارات رشد ...
 • فیروزی، ستاره؛ ابراهیمی قوام آبادی، صغری؛ درتاج، فریبرز (1390). مقایسه ...
 • قلمزن، شیما؛ مرادی، محمدرضا؛ عابدی، احمد. (1393. مقایسه نیم رخ ...
 • لندرث، گری. (1378)، بازی درمانی و دینامیسم مشاوره با کودکان، ...
 • معتمدوزیری، پوپک؛ بحرپیما، فرید؛ فیروزآبادی، سیدمحمد؛ شمیلی، آریان؛ فروغ، بیژن. ...
 • میرمهدی، سیدرضا و سیف نراقی، مریم 0 (1380). الگوهای انشاء ...
 • میرمهدی، سیدرضا؛ علی زاده، حمید؛ سیف نراقی، مریم. (1388). تاثیر ...
 • Anderson V, wukk., & castiello, u.(2002). "Neurop sycholgical evalution of ...
 • Barton, G. R., bankart, J. & davis, A. C. (2005). ...
 • Blair, C., zelazo, D & Greenberg, M.(2005). The measurmet of ...
 • Bratton, S. C., Ray, D., Rhine, T., & Jones, L. ...
 • Brosnan, M., Demeter, J. , Hamill, S., Robson, K & ...
 • Chelonis, jj & meaux, J B. (2005). The Relationship between ...
 • Daimond , A. (2000). Preschool chidren, s performance in cognitive ...
 • Dawson, p- & Guare, R. (2004). Executive Skills in Children ...
 • Garza, Y., & Bratton, S. C. (2005). School-based child-centered play ...
 • Hayati, M .& Smaeeli Far, n.& Nikroo, M.& Faramarzi, E. ...
 • Hayati, M .& Smaeeli Far, n.& Nikroo, M.& Faramarzi, E. ...
 • Homeyer , Linda E. & Morrison, and Mary O. (2008). ...
 • Homeyer, L. O. & Morrison, M. O. (2008).Play Therapy Practice, ...
 • Hooper, S. R., Swartz, W., & Wakely, M.B.(2005). Executive functions ...
 • Jafari , Marzieh, .& Nasirian, m. , & Barzegar Bafrooee, ...
 • Karahmadi, m.& Jalali, S. (2011). Effectiveness of Group Play Therapy ...
 • Karahmadi, m.& Jalali, S. (2011). Effectiveness of Group Play Therapy ...
 • Kazdin, Alan, E (2000)، Encyclopedia of psychology, New York, Lexington ...
 • Landreth, Garry .& Bratton, Sue .(1999). Play Therapy. write ERIC/CASS, ...
 • Landreth, Garry L. (2012). Play therapy : the art of ...
 • Lendreth.G (2002)، Play therapy, the Art of relationship, New York, ...
 • Mcclintack, C. (2009). Play Therapy behaviors and Themes in physically ...
 • Mclean. K . & Hictch , J. (2001). Executive functions ...
 • Neil, Cabe (1999), Conduct disorder: journal of cognitive behavior playtherapy, ...
 • Perry, Bruce D. (2006). Applying principles of neuro development to ...
 • Shen, Y. (2002). Short term play therapy with Chinese earthquake ...
 • Shi T, Li X, Song J, Zhao N, Sun C, ...
 • Sikora, MD., Edwards, J. & Butler, RW. (2002). Tower of ...
 • Smith, I., Everatt, J, & Salter, R.(2006). International Book of ...
 • Swanson, H. L. & Wilson, K.M. (2001). Are mathematics disabilities ...
 • Tarroja, M C H, & CatiponM A A.& _ Dey ...
 • Tarroja, M C H, & CatiponM A A.& _ Dey ...
 • Valera, E., & Seidman, L. J. (2006). Neurobiology of attention ...
 • Van der sluis, s. de jenge, p. F.& Van der ...
 • Watson, S., Westby, c. (2004). perspectives on ADHD: Executive functions, ...
 • Webb, Nancy B. (1999), Play therapy with children incrisis, New ...
 • نمایش کامل مراجع