CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گردشگری و نقش آن در توسعه روستایی

عنوان مقاله: گردشگری و نقش آن در توسعه روستایی
شناسه (COI) مقاله: TGES05_102
منتشر شده در دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:

عزیز محمودزاده - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نورمرکز تهران جنوب
امامعلی عاشری - عضوهیات علمی دانشگاه یپام نور ارومیه

خلاصه مقاله:
امروزه بسیاری از برنامه ریزان وسیاستگذاران توسعه از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی تو سعه پایدار یاد می کنند صنعت گردشگری جزو صنایع پاک است که با صنعت پول سازومهمی مانند خودرو سازی ونفت رقابت می کند.گردشگری امروزه یکی از صنایع به سرعت در حال رشد دنیا وابزاری برای افزایش درآمد کشورهای جهان به شمار می آید.در صنعت گردشگری بخش هایی فعالیت می کنندکه شناخت کمتری در مورد آنها وجود دارد،یکی از این بخشها گردشگری روستایی می باشد.گردشگری روستایی یکی از جذاب ترین وشاید جدید ترین شاخه های این صنعت است که اخیرآ مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان سوم قرار گرفته است.گردشگری روستایی می تواند موجب رشد اقتصادی وتنوع فعالیت ها از یک سوی وایجاد اشتغال ودرآمد زایی،توسعه فعالیت های کوچک روستایی وافزایش ضریب تکاثری گردشگری در اقتصاد روستایی برای ساکنان روستایی با جذب مازاد نیروی انسانی از سوی دیگر شودویکی از فرصت های همه جانبه توسعه روستایی محسوب می شود. بدون شک گردشگری اثرات زیادی براقتصاد فرهنگ واجتماع ومحیط زیست داشته که این آثار چه مثبت وچه منفی بیشتر در امور برنامه ریزی قابل کنترل ومورد توجه قرار داده است.اثرات مثبت گردشگری وپیامدهای زیست محیط آن موجب گشته تا در جهت حفظ ووپایداری آن در بین برنامه ریزان محیط طبیعی کمک شایانی شده وکمک به زیر ساخت ها، اولویت ها ،استانداردها وتوسعه پایداربه امری اجتناب ناپذیر مبدل شده است.گردشگری روستایی به عنوان یک مجموعه اجتماعی واقتصادی وزیست محیطی با ابعاد پیچیده ومرتبط به هم نیازمند مدیریتی توانا وآگاه به مسانل روستایی وگردشگری می باشدلازم به ذکر است که در پژوهش حاضر جهت گرد آوری اطلاعات از مطالعات اسنادی وکتابخانه ای استفاده شده است ومقاله از نوع هدف کاربردی واز نظر روش توصیفی است.

کلمات کلیدی:
گردشگری روستایی، توسعه پایدار،گردشگری، محیط زیست،اشتغال زایی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/515842/